Usnesení Studentské komory Rady vysokých škol přijatá na 22. schůzi dne 12. ledna 2017

Na 22. zasedání Studentské komory Rady vysokých škol, které se konalo 12. ledna v Liberci, byla přijata tato usnesení:

Usnesení č. 17-22-02

Studentská komora Rady vysokých škol plně podporuje iniciativu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové vedoucí k navýšení rozpočtu veřejného vysokého školství pro rok 2018 o 4,5 mld. Kč.

Usnesení č. 17-22-03

Studentská komora Rady vysokých škol oceňuje rozhodnutí ministryně školství navýšit doktorandská stipendia o 100%, tj. na 180 000 Kč připadajících na jednoho doktoranda za jeden kalendářní rok.

Usnesení č. 17-22-04

Studentská komora Rady vysokých škol rovněž plně podporuje snahu o rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních programů nad 26 let v prezenční formě studia.

Usnesení č. 17-22-05

Studentská komora Rady vysokých škol vyzývá studentské zástupce v akademických senátech vysokých škol a fakult, aby věnovali zvýšenou pozornost novelizaci stipendijních řádů VŠ a zejména pak stipendijních řádů fakult v souvislosti s pravidly a výší doktorandských stipendií na jejich vysokých školách a fakultách.

Usnesení č. 17-22-06

Studentská komora Rady vysokých škol upozorňuje studentské zástupce v akademických senátech vysokých škol, aby věnovali zvýšenou pozornost novelizaci vnitřních předpisů jejich VŠ, zejména statutu, studijnímu a zkušebnímu řádu, stipendijnímu řádu a dalším týkající se studentů.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_22.schuze_12.1.2017