Memorandum k Mezinárodnímu dni studentstva

My, zástupci českého studentstva, dáváme na paměť, že se hrdě hlásíme k odvaze a činům našich kolegů
z roku 1939, které donutily nacistický režim přiznat svou pravou tvář, které navždy vyzdvihují sílu vlastního
názoru a svobody a které jsou obsaženy ve významném dni známém po celém světě, v Mezinárodním dni
studentstva. Nikdy nezapomeneme na odkaz tohoto dne i na jeho pravý význam. Ani desetiletí jeho
zneužívání komunistickým režimem nám nezabrání jej připomínat. Přirovnávat Mezinárodní den studentstva
k jednomu ze symbolů totalitního režimu je zavržení všeho, co tento den skutečně znamenal a znamená.

V roce 1941 bylo na schůzi studentských zástupců 26 národů svobodného demokratického světa v Londýně
vydáno Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu. Tuto schůzi navíc zaštítil i Dr. Beneš
a československá exilová vláda. Rok poté se k tomuto prohlášení přidal i mezinárodní sjezd studentů
ve Washingtonu, kde byli zastoupeni delegáti více než 50 zemí světa. Studenti tehdy v reakci na listopadové
události roku 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava vyhlásili 17. listopad jako Mezinárodní den
studentstva. Současní zástupci českého studentstva se dlouhodobě snaží vrátit tento podstatný den zpět
do českého kalendáře, kam patří, a prosazují změnu názvu státního svátku 17. listopadu na Den boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.

Toto memorandum vzniklo jako výstup z odborného semináře Mezinárodní den studentstva v historickém
kontextu z 24. ledna 2017, kde se setkali zástupci jak středoškolských, tak vysokoškolských studentů, dále
zástupci akademiků a také nejstarší české nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Na seminář
byli pozváni i všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Záštitu nad seminářem
poskytli Jan Hamáček a Kateřina Valachová.

My, současní studenti, vnímáme Mezinárodní den studentstva jako svůj svátek, založený na hrdinství našich
předchůdců a jejich odvaze postavit se proti nesvobodě. Vnímáme hodnotové propojení studentů z let 1939
a 1989, kteří bránili a bojovali za demokracii a jsme přesvědčeni, že v současné době můžeme posílit velmi
aktuální odkaz obou svátků tím, že je budeme připomínat společně, tedy jako Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní den studentstva.

 

Michal Zima,
předseda Studentské komory Rady vysokých škol
Šimon Horký,
předseda Národního parlamentu dětí a mládeže
Štěpán Kment,
předseda České středoškolské unie

 

Memorandum ke stažení zde: Memorandum k Mezinárodnímu dni studentstva