Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol apeluje na studentské senátory, aby věnovali
zvýšenou pozornost výběru zástupců studentů v Radě pro vnitřní hodnocení své vysoké školy (dále jen
Rada). S ohledem na mimořádně důležitou roli těchto Rad je třeba vybrat zástupce, kteří budou garanty
kvalitního přenosu informací mezi studentskými senátory a dalšími členy Rady.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 16.2.2017

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Rady pro vnitrni hodnoceni