Dnes proběhlo ve Sněmovně hlasování o návrhu na rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních programů, přičemž tento návrh poslankyně Vlasty Bohdalové byl schválen! Pakliže změnu schválí i Senát Parlamentu České republiky, počínaje lednem 2018 bude zdravotní pojištění za doktorandy odvádět stát.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je tímto krokem velice nadšena, neboť problematiku situace doktorandů aktivně a dlouhodobě řeší. Na základě naší iniciativy a nespočtu jednání byly nakonec hlasy doktorandů vyslyšeny. V této věci velice děkujeme za podporu ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřině Valachové a též paní poslankyni Vlastě Bohdalové, která tento návrh Sněmovně představila. Dále děkujeme za podporu i místopředsedovi vlády Pavlu Bělobrádkovi, který se s naší iniciativou ztotožnil.

Studenti doktorských studijních programů v České republice mají právo na tzv. doktorské stipendium, které činí přibližně 7500 korun na měsíc. Po dosažení 26. roku života jim však začíná povinnost odvádět bezmála 1500 korun měsíčně na zdravotní pojištění, pakliže nejsou zaměstnaní, aby na sebe tuto povinnost vzal jejich zaměstnavatel. Vezmeme-li tyto skutečnosti v potaz, doktorandovi po 26. narozeninách zbývá na živobytí 6000 korun. Je třeba si uvědomit, že doktorandi jsou zejména studenti, kteří by měli v prvé řadě řádně studovat, nikoliv pracovat. Proto SK RVŠ dlouhodobě zdůrazňuje potřebu tuto situaci řešit a rozšíření okruhu státních pojištěnců pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních programů je pomyslnou první vlaštovkou na dlouhé cestě ke zlepšení situace doktorandů v naší zemi. Dalším krokem bude navýšení doktorských stipendií.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SK RVS_TZ_Zdravotni_pojisteni_DSP