Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala

Vážené členky a členové akademických obcí České republiky,

v souladu s bodem 2 Čl. 2 Statutu Ceny Jana Opletala vyhlašuji k dnešnímu dni Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala. Zároveň stanovuji termín k předkládání návrhů od 15. září do 23. října 2017.

Za všechny členky a členy Studentské komory Rady vysokých škol si dovoluji vyjádřit absolutní přesvědčení, že se mezi námi nachází mnoho osobností či skupin osobností, které si Cenu zaslouží. Proto věříme, že se o nich brzy dozvíme skrze došlé nominace.

S pozdravem

Mgr. Michal Zima
předseda Studentské komory
Rady vysokých škol

Oficiální dokument ke stažení: SKRVS_CJO_Nominace_Vyhlaseni