V souladu s ustanovením čl. 25 odst. 2 Organizačního řádu SK RVŠ se svolává

1. schůze SK RVŠ ve stálém zasedání 2018 – 2020,

která se bude konat ve středu 10. ledna 2018 od 13 hodin na půdě Univerzity Karlovy v historické budově Karolina.

Pozvánka: SKRVS_1_schuze_pozvanka-2018-2020