Studentky a studenti, běžte volit!

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá studentky a studenty, aby přistoupili k následující prezidentské volbě zodpovědně. Volby v demokratické společnosti patří k základním občanským právům a demokratický systém může efektivně fungovat pouze v případě, kdy společnost na tyto aktivity nerezignuje.
Role prezidenta republiky coby nejvyššího ústavního činitele je pro akademické prostředí zásadní. Do pravomocí prezidenta patří mj. jmenování profesorů či organizace oslav státního svátku 28. října. Nejenom s ohledem na tyto skutečnosti je SK RVŠ přesvědčena, že je třeba volit zodpovědně a volby neignorovat.

Tímto usnesením se Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), národní reprezentace studentek a studentů, vyjádřila k důležitosti nadcházejícího druhého kola prezidentský voleb.
SK RVŠ zároveň důrazně deklaruje, že tímto usnesením nestraní ani jednomu ze dvou kandidátů na prezidenta republiky, nýbrž pouze vyzdvihuje důležitost práva volit, které je základním kamenem demokratické společnosti.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: Studentky a studenti, běžte volit!