V souladu s ustanovením čl. 25 odst. 2 Organizačního řádu SK RVŠ, s ohledem na mimořádné okolnosti v kratší lhůtě, se svolává

2. schůze SK RVŠ ve stálém zasedání 2018 – 2020,

která se bude konat ve středu 24. ledna 2018 od 14 hodin na půdě Univerzity Karlovy v historické budově Karolina.

Pozvánka: SKRVS_2_schuze_pozvanka-2018-2020