Situaci doktorandů stále řešíme

Studentská komora Rady vysokých škol upozorňuje na blížící se projednávání rozpisu rozpočtu vysokých škol, které v případě jeho schválení znamená mj. i navýšení prostředků na stipendia pro studenty v prezenční formě doktorských studijních programů.

Chceme zdůraznit, že konečná výše doktorandských stipendií je záležitostí jednotlivých fakult. Proto apelujeme na studentské senátory ve fakultních senátech, aby otevřeli diskusi nad navýšením doktorských stipendií pro své doktorandy.

SK RVŠ situaci ohledně doktorandských stipendií stále řeší a snaží se jí zlepšovat. Den před 2. schůzí Komory, tedy v úterý 23. ledna, se sešel předseda SK RVŠ Mgr. Michal Zima s náměstkem pro vysoké školy PhDr. Pavlem Dolečkem, kde byl informován, že částka určená na stipendia doktorandů je nyní navržena ze strany Ministerstva školství ve výši průměrně 10 500 korun měsíčně na doktoranda. Studentská komora nicméně pokračuje v dalším jednání o navýšení této částky.