Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na blížící se projednávání rozpisu rozpočtu vysokých škol, které v případě jeho schválení znamená mj. i navýšení prostředků na stipendia pro studenty v prezenční formě doktorských studijních programů.

SK RVŠ zdůrazňuje, že konečná výše doktorandských stipendií je záležitostí jednotlivých fakult.

SK RVŠ proto apeluje na studentské senátory ve fakultních senátech, aby otevřeli diskusi nad navýšením doktorských stipendií pro své doktorandy.

Usnesení přijato 24. 1. 2016 na 2. schůzi pléna SK RVŠ v Praze.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Navyseni_doktorandskych_stipendii