Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá studentky a studenty, aby přistoupili k následující prezidentské volbě zodpovědně. Volby v demokratické společnosti patří k základním občanským právům a demokratický systém může efektivně fungovat pouze v případě, kdy společnost na tyto aktivity nerezignuje.

Role prezidenta republiky coby nejvyššího ústavního činitele je pro akademické prostředí zásadní. Do pravomocí prezidenta patří mj. jmenování profesorů či organizace oslav státního svátku 28. října. Nejenom s ohledem na tyto skutečnosti je SK RVŠ přesvědčena, že je třeba volit zodpovědně a volby neignorovat.

Usnesení přijato 24. 1. 2018 na 2. schůzi pléna SK RVŠ v Praze.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Prezidentska_volba