Studenti podporují zvýšení horního limitu u dohody o provedení práce

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) podporuje iniciativu skupiny poslanců Parlamentu České republiky, která má vést ke zvýšení horního limitu částky v rámci dohody o provedení práce (DPP), od kterého se státu automaticky odvádí zdravotní a sociální pojištění. Dnes se částka pohybuje na hranici 10 000 Kč měsíčně, přičemž se v posledních sedmi letech vůbec neměnila, navzdory mnohokrát valorizované minimální mzdě.

Právě studenti jsou ti, kteří ve velké míře využívají možnost pracovat na DPP. Navýšení částky z 10 000 Kč na 12 200 Kč studentům i ostatním zajistí více finančních prostředků pro jejich osobní potřebu. „Zásah do státního rozpočtu by dle současných analýz měl být zanedbatelný, jelikož DPP nad 10 000 Kč měsíčně se prakticky neuzavírají“, uvádí místopředseda SK RVŠ Bronislav Kolář. SK RVŠ v tomto návrhu vidí skutečný přínos i pro studenty doktorského studia, kteří se do mnoha výzkumů a projektů zapojují právě formou DPP.

„Jsem velmi rád, že se můžeme připojit ke snaze navýšit horní hranici DPP, od které se začíná státu odvádět sociální a zdravotní pojištění. DPP jsou skvělým nástrojem nejen pro pracující studenty, ale také pro zaměstnavatele a samozřejmě i pro stát samotný. Novelu zákona tudíž zcela podporujeme“, řekl předseda SK RVŠ Mgr. Michal Zima po přijetí usnesení k tomuto tématu plénem SK RVŠ na výjezdním zasedání v Telči.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SK RVS_TZ_DPP