Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vítá nárůst pozornosti, která je věnována situaci týkající se vysokoškolských kolejí na Slovensku. SK RVŠ dále plně podporuje dlouhodobé snahy kolegů ze Študentské rady vysokých škôl (ŠRVŠ) vedoucí ke zlepšení institucionálního zázemí na Slovensku.

SK RVŠ neustále sleduje situaci týkající se institucionálního zázemí nejen na Slovensku, ale zejména v ČR, a v tomto ohledu zcela podporuje aktuálně diskutovaný investiční plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí ke zlepšení situace na českých kolejích.

Usnesení přijato 18. 2. 2018 na 3. schůzi pléna SK RVŠ v Telči.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Institucionalni_zazemi.pdf