Studentská komora kategoricky odmítá prohlášení vlády k tzv. “věčným studentům”

V únoru na svém výjezdním zasedání v Telči přijala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) usnesení, které reaguje na Programové prohlášení Vlády ČR ze dne 8. 1. 2018. Komora odmítla jakékoliv náznaky či pokusy o zavedení školného a vyjádřila zásadní nesouhlas se zpoplatněním studia tzv. “věčných studentů“. Připomíná rovněž současnou existenci poplatků za delší studium, zakotvených v zákoně o vysokých školách, které postihují studenty přesahující standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.

„Pojem věčný student nemá žádné právní ukotvení. Vyvolává to akorát dojem, že u nás lze studovat neomezeně dlouho a stát to vždy uhradí, což není pravda. Programové prohlášení Vlády v tomto případě hovoří o zavedení něčeho, co je v současné chvíli zákonem o vysokých školách jasně a funkčně nastaveno. Otázkou je, zda se nejedná jen o první signál snahy vládního hnutí o zavedení plošného zpoplatnění vysokoškolského studia”, reaguje na programové prohlášení Michal Zima, předseda SK RVŠ.

SK RVŠ považuje celou tuto část prohlášení za nešťastnou. Zavádění jakýchkoliv forem školného je zcela v rozporu s dosavadním nastavením financování českého vzdělávacího systému i s dlouhodobým postojem Komory, která je připravena i kdykoliv v budoucnu znovu bránit svobodný přístup ke vzdělání.

„Vzdělání má být dostupné každému, jelikož jde o základní předpoklad pro úspěšný rozvoj naší země, nelze tedy tolerovat pokusy o jeho omezování jen pro majetnější skupinu obyvatel,” shodují se delegáti SK RVŠ napříč republikou.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_180321_TZ_Programove_prohlaseni_vlady