Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k působení poslance Zdeňka Ondráčka v čele Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol tímto vyjadřuje plnou podporu dnešním protestům proti zvolení člena KSČM a bývalého příslušníka SNB Zdeňka Ondráčka předsedou Komise pro kontrolu GIBS.

Zásadně nesouhlasíme, aby osoba, která byla součástí násilného potlačování protestů v roce 1989, měla tak významný vliv v bezpečnostních složkách státu. Pan Ondráček se navíc doposud ani nepokusil distancovat od svých činů, které tehdy plnil rozkazem. Evidentně je považuje stále za adekvátní. Tuto skutečnost považujeme za znevážení historických událostí a vyjadřujeme obavu nad dalším demokratickým směřováním naší země.

Zároveň, s ohledem na výše uvedené, vyzýváme poslance a poslankyně Parlamentu ČR, aby pana poslance Ondráčka z této funkce na nejbližší možné schůzi PSP ČR odvolali.

Usnesení přijato Předsednictvem SK RVŠ 5.3.2018

pdf verze ke stažení zde: P SKRVS_Usneseni_Kontrolni komise GIBS