Vážený pane tiskový tajemníku,

Studentská komora Rady vysokých škol jako národní reprezentace studentů sleduje s podivem situaci na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Vaše útočné oficiální vyjádření na webových stránkách fakulty směrem ke studentům nemohu nechat bez povšimnutí. Kategoricky se ohrazuji proti skutečnosti, kdy jste jako zástupce jedné z fakult veřejné vzdělávací instituce v České republice na veřejné platformě některé studenty označoval mj. za, cituji, nemyslící a zmanipulovatelné ovce. To celé v kontextu petice proti přednáškám vedeným členy Vlády České republiky v demisi na půdě Národohospodářské fakulty VŠE.

Jsem přesvědčen, že žijeme v demokratické společnosti, kde mají občané právo na vyjádření svého svobodného názoru. Právo, které právě studenti mnohokrát v naší historii bránili a mnohdy za tuto obranu zaplatili i cenou nejvyšší. Stejně tak považuji za nepřípustné, abyste vyjádření názoru autorů petice bagatelizoval osobními a nepodloženými útoky na konkrétní osoby a osočoval je tak z politického boje. Studenti mají přece nepopiratelné právo vyjádřit se k náplni výuky na vlastní škole! Na druhé straně samozřejmě vůbec nezpochybňuji právo vedení fakulty na vytvoření této náplně výuky. Osobně bych ocenil, aby fakulta řešila danou situaci diskusí. Kádrovat studenty tímto způsobem je dle mého názoru více než nevhodné a rozhodně nepatří na svobodnou akademickou půdu.

Vyzývám Vás tedy tímto otevřeným dopisem k veřejné omluvě studentům za Vaše nepřiměřené chování a důrazně Vás žádám, abyste se podobného chování coby představitel vzdělávací instituce v budoucnu zdržel. Vzájemný respekt mezi členy akademické obce je jedním ze základních principů svobodných vysokých škol.

S pozdravem

Mgr. Michal Zima
předseda
Studentské komory Rady vysokých škol

Dopis v pdf: SKRVS_180412_otevreny_dopis_tiskovy_tajemnik_NF_VSE