Předseda národní studentské reprezentace se sejde s premiérem v demisi Babišem ohledně slev na jízdné

Dne 12. 4. přijala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) usnesení, v němž se vymezila vůči plánu současné vlády v demisi zavést slevy jízdného na vlaky a autobusy pro seniory a studenty do 26 let. Slevy mají být financovány mimo jiné z nevyčerpaných prostředků v rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Krátce na to požádal předseda SK RVŠ Mgr. Michal Zima předsedu vlády v demisi Ing. Andreje Babiše o schůzku, aby s ním jako nejvyšší zástupce vysokoškolských studentů v ČR mohl toto téma diskutovat osobně.

Andrej Babiš se schůzkou souhlasil, naplánovaná je na pátek 20. 4. od 8 hodin ráno. Předseda SK RVŠ si od schůzky slibuje, že premiérovi objasní stanovisko studentů vysokých škol, kteří vidí existenci palčivějších problémů, které je třeba akutně řešit a investovat do nich finanční prostředky. Andrej Babiš totiž v médiích pronesl, že nechápe, jak studenti mohou protestovat proti slevám. Studenti na to reagovali argumentem, že nejde o slevy jako takové, ale o fakt, že jsou tady větší problémy k řešení a není tu prostor pro projídání peněz na jízdném, zejména pokud se jedná o prostředky na vzdělávání, vědu a výzkum.

„V kontextu minulého roku, kdy akademici i studenti museli opakovaně protestovat, aby dosáhli navýšení finančních prostředků na terciární vzdělávání o 3 miliardy Kč, vnímám tento krok jako populistický. Není to primárně o tom, že by studenti odmítali slevy. Jde o princip, kde a jakým způsobem se tyto zdroje hledají. Česká republika má dlouhodobě kriticky podfinancované školství, nejen to vysoké. Když se objeví nevyčerpané prostředky a ještě navíc ve stejném resortu, tak je víc než očekávána jejich reinvestice do řešení problému, které naše školství trápí,” komentuje situaci a důvod schůzky Michal Zima. Dodává, že aktuální plán vlády považuje za nezodpovědný.

Tento krok vlády v předchozích dnech odsoudila i Česká středoškolská unie zastupující studenty středních škol. „Vláda v demisi tento krok se studenty vůbec nediskutovala a tudíž ani neví, zda se může opírat o jejich podporu. Studenti prostě kriticky uvažují a není proto divu, že se staví proti zcela nestrategickému návrhu,” uzavírá Zima.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_180419_TZ_Jizdne_schuzka_PV_Babis