V pátek 20. 4. se uskutečnila schůzka předsedy Studentské komory Rady vysokých škol Michala Zimy a premiéra v demisi Andreje Babiše. Přítomni byli i ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Dan Ťok, předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová a Tomáš Čakloš, předseda iniciativy Otevřeno. Tématem jednání byl plán vlády zavést slevu jízdného na vlaky a autobusy pro seniory nad 65 let a studenty do 26 let, kdy měla být na tento krok mimo jiné vyčleněna i část prostředků z rozpočtu Ministerstva školství. Studentská komora reagovala usnesením z 12. 4. a osobní schůzka je tak dalším logickým krokem.

Stanovisko národní reprezentace studentů vysokých škol není negativní vůči slevám jako takovým, její prioritou je ale otázka řešení problémů dlouhodobě podfinancovaného školství a efektivní využití nevyčerpaných prostředků.

„Vláda v demisi tento krok se studentskými reprezentacemi předem vůbec nediskutovala. Mým cílem bylo premiérovi vysvětlit, že studenti neprotestují přímo proti slevám jako takovým, ale za lepší a zodpovědnější využití prostředků, které zkrátka ve školství chybí. S panem premiérem jsme si vyjasnili postoje a rozpočtová pravidla, kterými se musí řídit. Premiér slíbil, že se nad našimi podněty zamyslí,” komentuje schůzku Michal Zima. Dodává, že jeho cílem bylo vyjasnit si postoje osobně a ne jen vzkazy skrze média.

Doposud se uvažovalo nad zavedením slev na jízdné již od června tohoto roku, tedy v době, kdy se mění jízdní řády. Pro tyto účely vláda sehnala 3,26 mld. Kč, nicméně pan premiér na schůzce též uvedl, že zavedení těchto slev od června není jisté, jelikož se musí ještě domluvit s kraji. Reálně bude letos jízdné zavedeno spíše až v září, což s sebou nese i další otázky, mj. kolik financí bude nakonec zapotřebí.

Hlavním výstupem schůzky je ale informace o plánovaném navýšení rozpočtu rezortu školství o 30 miliard Kč pro příští rok. „Andrej Babiš se společně s paní Schillerovou zaručili, že od příštího roku opravdu dojde k takovému navýšení. Toto rozhodnutí samozřejmě přijímáme s nadšením, jelikož na kriticky podfinancované školství upozorňujeme dlouhodobě. Pan premiér rovněž projevil zájem o diskuzi se studenty při plánování rozpočtu pro rok 2019, tuto nabídku samozřejmě rádi přijmeme a aktivně se zapojíme do tvorby rozpočtu rezortu, který nás přímo ovlivňuje a je hlavní oblastí našeho zájmu,” uzavírá Zima.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_180425_TZ_jednani_PV_Babis_jizdne