Stanovisko k zavedení slev na jízdné pro studenty a s tím souvisejícím návrhům na snížení výdajů některých rozpočtových kapitol pro rok 2018

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyjadřuje velké znepokojení nad rozhodnutím Vlády ČR v demisi souvisejícím se změnami ve státním rozpočtu pro rok 2018 ve prospěch výrazné slevy na jízdném ve vlacích a autobusech pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let. SK RVŠ jako národní reprezentace studentů samozřejmě podporuje rozšiřování studentských benefitů, nicméně je vždy třeba zamyslet se i nad finančními dopady takového zavedení. V případě slevy na jízdném se jedná o objem prostředků ve výši 6 miliard Kč ročně.

SK RVŠ kategoricky nesouhlasí s opatřením Vlády ČR v demisi, které představuje navýšení výdajů státního rozpočtu  z aktuálních 240 milionů Kč na 6 miliard Kč ročně ve formě kompenzací dopravcům a které bylo přijato vládou, která nemá důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jedná se o 25 násobné navýšení současných výdajů, které nebylo se studenty, jakožto jednou z cílových skupin, vůbec konzultováno! Vláda v demisi tak podniká kroky, pro které nemá jasné argumenty ani zajištěnou podporu ze strany studentů. Ve světle událostí z minulého roku, kdy byli nuceni zástupci vysokých škol opakovaně demonstrovat za navýšení rozpočtu pro vysoké školy o 3 miliardy Kč, se nynější návrh na snížení výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro rok 2018 o 400 milionů Kč dá zcela jistě označit za nestrategický a populistický krok. SK RVŠ s tímto postupem zásadně nesouhlasí.

MŠMT uvedlo, že se krácení rozpočtu související s financováním zlevněného jízdného nijak nedotkne financí na regionální školství, ale tyto peníze půjdou z nedočerpaných prostředků na vědu a VŠ. Tento fakt SK RVŠ považuje za nepřípustný a požaduje, aby byly všechny takové nedočerpané prostředky z rozpočtu školství reinvestovány do vysokého školství, vědy a výzkumu.

Samotné navýšení výdajů na kompenzace dopravců navíc počítá se získáním finančních prostředků mimo jiné i na úkor vědecko-výzkumných institucí, a to Akademie věd ČR ve výši 100 milionů Kč, Grantové agentury ČR ve výši 150 milionů Kč a Technologické agentury ČR ve výši 216 milionů Kč.

V konečném důsledku se jedná o 866 milionů Kč, které mají být sebrány z rozpočtů institucí přímo souvisejícími se vzdělaností, vědou a výzkumem v České republice. SK RVŠ tento krok zcela odmítá. Slevy na jízdném, které by stát stály 6 miliard Kč a navíc ohrozily finance v těchto strategických oblastech, jsou dle SK RVŠ v rozporu se zájmy této země.

Usnesení bylo přijato 12. 4. 2018 na 4. schůzi pléna SK RVŠ v Praze.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_Usneseni_Slevy_na_jizdne