Proběhlo výjezdní zasedání Studentské komory Rady vysokých škol

Ve dnech 14. – 16. 9. zasedla Studentská komora Rady vysokých škol. Zasedání hostovala Jihočeské univerzita v Českých Budějicích, která poskytla delegátům zázemí pro 3 dny jednání.

Program delegátů začal již v pátek odpoledne zahájením a jednáním předsednictva Komory. Celou sobotu pak probíhala jednání jednotlivých komisí. Hlavními tématy byly přípravy na 17. listopad a s ním spojený Týden studentstva, na což navazuje snaha SK RVŠ o přejmenování státního svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (pozměňovací návrh k zákonu o státních svátcích je momentálně v Poslanecké sněmovně). SK RVŠ dále připravuje Konferenci studentských akademických senátorek a senátorů (KAS) určenou pro studenty angažované v akademické samosprávě, která proběhne 13. 10. na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci programu zástupci univerzit navštívili místní pivovar Budějovický Budvar, kde absolvovali komentovanou prohlídku včetně degustace piva. „Veškerá jednání se nesla v přátelském duchu a byla rozhodně velmi přínosná,“ komentuje výjezdní zasedání předseda Komory Michal Zima.

Hlavním výstupem je ale usnesení, ve kterém SK RVŠ nadále upozorňuje na nedostatečné financování školství a plně podporuje veškeré snahy o meziroční navýšení prostředků plynoucí do této oblasti. Zároveň požaduje, aby toto navýšení bylo alespoň 2 mld. pro rok 2019 s jasným plánem pro budoucí roky.

Studentská komora Rady vysokých škol se schází několikrát do roka a je nejvyšší zákonem danou reprezentací studentů vysokých škol v České republice. Hájí jejich zájmy a usiluje o zlepšování podmínek studia. Aktuálně řešená témata jsou především:

  • přejmenování svátku 17. listopadu,
  • konference KAS,
  • situace okolo financování kolejí a dostupnost bydlení studentům,
  • spolupráce studentských organizací napříč Evropou,
  • angažovanost studentů v akademické samosprávě i ve společenských událostech,
  • výše státního rozpočtu pro vysoké školy,
  • otázka levnějšího jízdného pro studenty a jeho dopady.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf: SKRVS_180919_TZ