Studentská komora Rady vysokých škol spolupořádala konferenci Nadace Hlávkových

Dne 3. 10. 2018 proběhla konference pořádaná Nadací “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” na půdě Vlasteneckého sálu Karolina Univerzity Karlovy. Akce byla pořádána u příležitosti uplynutí 110 let od úmrtí Josefa Hlávky, jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů 2. poloviny 19. století a zároveň též pravděpodobně největšího českého filantropa.

Program konference byl věnován historii Nadace, její činnosti, osobnosti Josefa Hlávky a zejména také skutečnosti, že Hlávkův ideový odkaz je v činnosti jeho nadace stále živý. Nadace považuje za své poslání podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa tak jak to vychází z poslední vůle J. Hlávky.

Nadace Hlávkových je nejstarší nepřetržitě fungující nadací na našem území a dlouhodobě podporuje talentované osobnosti českého národa. Poskytuje mimo jiné vědecká, sociální, umělecká či cestovní stipendia, dále oceňuje nejlepší studenty absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé pracovníky Akademie věd ČR cenou Josefa Hlávky. Oceňování a podpora nadaných studentů je ale výrazně širší.

Studentská komora RVŠ je dlouhodobým partnerem Nadace, společně například organizují pietní akci u Hlávkovy koleje u příležitosti výročí 17. listopadu či aktuálně aktivně bojují za přejmenování svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Mezinárodní den studentstva je svátek globálního významu, který má kořeny právě i na našem území a stále není zanesen do kalendáře. Předseda SK RVŠ měl k tomuto dlouhodobému cíli českých studentů a také samotné Nadace na konferenci příspěvek. Jeho projev naleznete zde.

TZ ke stažení ve formátu pdf: SKRVS_181010_TZ_Konference_Nadace_Hlávkových