Stanovisko k aktuální situaci týkající se LF OU zde.

Stanovisko k rozpočtu pro VŠ na rok 2019 zde.

Upozornění na Výzvu č. 2/2018 NAÚ zde.