Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva (z angl. originálu International Students‘ Day).

Tento jediný den skutečně mezinárodního významu s českými kořeny se připomíná po celém světě. Odkazuje totiž k listopadovým událostem roku 1939, na základě kterých byl 17. listopad roku 1941 prohlášen v Londýně jako Mezinárodní den studentstva a posléze ve Washingtonu D.C. potvrzen více než 50 studentskými delegacemi.

Navrácení historického názvu tomuto státnímu svátku považujeme za důstojné poděkování a uctění našich předchůdců, bez jejichž činů a obětí v roce 1939 by nebyl ani 17. listopad 1989.

SK RVŠ důrazně odmítá označování Mezinárodního dne studentstva za komunistický svátek. MDS byl za minulého režimu zásadně zneužit a poskvrněn. SK RVŠ chce připomenout a vyzdvihnout původ a význam tohoto dne, který je i nadále zdrojem naší národní identity a hrdosti.

Usnesení bylo přijato 6. 12. 2018 na 8. schůzi pléna SK RVŠ v Brně.

pdf verze ke stažení zde: SKRVS_181206_usneseni_180802_17.listopad