2. schůze – 11. 2. 2021 čtvrtek
3. schůze – 12. 3. 2021 pátek
4 . schůze – 12. 4. 2021 pondělí
5. schůze – 14. 5. 2021 pátek
6. schůze – 18.–20. 6. 2021 pátek– neděle

7. schůze – 10.–12. 9. 2021, pátek–neděle
8. schůze – 11. 10. 20201 pondělí
9. schůze – 16. 11. 2021 úterý
10. schůze – 10.–12. 12. 2021, pátek–neděle