Vážené členky a členové akademických obcí vysokých škol,

Studentská komora Rady vysokých škol, národní reprezentace studentek a studentů vysokých škol v České republice, udělí již po desáté Cenu Jana Opletala.

Cena bude udělena u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu 2021, osobnosti nebo skupině osobností za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci.

V souladu s čl. 2 Statutu Ceny Jana Opletala proto vyhlašuji Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala. Zároveň stanovuji termín k předkládání návrhů do 15. října 2021, a to prostřednictvím mailu cjo21@skrvs.cz.

Součástí návrhu na udělení Ceny je jméno navržené osoby, případně název navržené skupiny a seznam jejich členů, stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě či skupině měla být Cena udělena, souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na navrženou osobu a podpis navrhovatele. O laureátovi rozhodne Výbor Ceny Jana Opletala složený ze zástupců studentů, občanské společnosti a vysokoškolského prostředí.


Návrh na udělení Ceny mohou mimo jiné předkládat rektoři, děkani, akademické senáty vysokých škol a fakult nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu, členové SK RVŠ, právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů či pětičlenné skupiny studentů vysokých škol.

U příležitosti desátého výročí jsme vyhlásili soutěž na podobu ocenění Ceny Jana Opletala. Studentky a studenti českých vysokých škol mohou až do 3. října 2021 zasálat své návrhy podoby ocenění. Vítězný návrh bude vybrán porotou složenou z řad studentů, zástupců uměleckých vysokých škol a předních českých umělců.

V příloze tohoto dopisu naleznete manuál k nominaci na Cenu Jana Opletala a vyhlášené soutěžní podmínky na podobu ocenění Ceny Jana Opletala. Více informací o Ceně Jana Opletala, jejím statutu i o vyhlášené soutěži se dozvíte na webu SK RVŠ www.skrvs.cz/cjo a na facebookové stránce www.facebook.com/cenajanaopletala.

Za všechny členky a členy Studentské komory Rady vysokých škol si dovoluji vyjádřit přesvědčení, že se v naší společnosti v těchto těžkých časech nachází mnoho osobností či skupin, které si Cenu Jana Opletala zaslouží. Proto věříme, že se o nich brzy dozvíme skrze zaslané nominace.

S pozdravem

Ing. Michal Farník
předseda Studentské komory Rady vysokých škol