Studentská komora na začátku roku 2021 začala svoji činnosti v novém složení. Volbami funkcionářů a předsedů komisí se zahájila příprava Programového prohlášení SK RVŠ na roky 2021–2023. Od tohoto strategického dokumentu se odvíjela činnosti komory v následujících měsících. Předsednictvo SK RVŠ se zabývalo především pandemickou situací, apelem na otevření VŠ, komunikací s mediky zapojenými do pracovní povinnosti a jednání o formách návratu k výuce a propagaci očkování. Mimo tuto agendu se členové předsednictva účastnili nejrůznějších jednání se zástupci ministerstva a představiteli dalších vysokoškolských reprezentací. Taktéž jsme se zaměřili na spolupráci s kariérními centry, s jejíchž asociací jsme uzavřeli memorandum o spolupráci. SK RVŠ se věnovala, ve spolupráci s Legislativní komisí RVŠ, na připomínkování právních předpisů, z nichž nejvýznamnější byly novela Zákona o vysokých školách, který z důvodu parlamentních voleb nebyl přijat, nebo Statutu Národního akreditačního úřadu.