Usnesení SK RVŠ k projednávání novely zákona o státních svátcích (ST 192)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva (z angl. originálu International Students‘ Day).

Upozornění na Výzvu k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 2/2018 – kategorie student

Upozornění na Výzvu k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 2/2018 – kategorie student

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na Výzvu č. 2/2018 k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů vydanou Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. SK RVŠ doporučuje studentům, aby zvážili potenciální působení coby hodnotitelé NAÚ a v případě zájmu využili možnost být navrženi ze strany SK RVŠ. Návod, jak požádat o … Continue reading »

Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá aktuální situací týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá aktuální situací týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Národní reprezentace studentů, Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), se na svém 7. zasedání věnovala mj. i aktuální kritické situaci týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity.