Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala Vážené členky a členové akademických obcí České republiky, v souladu s bodem 2 Čl. 2 Statutu Ceny Jana Opletala vyhlašuji k dnešnímu dni Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala. Zároveň stanovuji termín k předkládání návrhů do 16. října 2019.

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala, prodloužení termínu

Stále je možné nominovat osobu/osoby na Cenu Jana Opletala – nejvyšší studentské vyznamenání v zemi. Termín byl prodloužen do 31. 10. 2017. Nevíte, jak návrh podat? Přečtěte si následující dokument. Podavani navrhu_Cena J ana Opletala_2017

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala Vážené členky a členové akademických obcí České republiky, v souladu s bodem 2 Čl. 2 Statutu Ceny Jana Opletala vyhlašuji k dnešnímu dni Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala.

Mezinárodní den studentstva

Mezinárodní den studentstva

USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA STUDENTSKÉ KOMORY RADY VYSOKÝCH ŠKOL K VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ PSP ČR O ZMĚNĚ NÁZVU STÁTNÍHO SVÁTKU 17. LISTOPADU Studentská komora Rady vysokých škol dlouhodobě usiluje o přejmenování státního svátku 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva – obdobně, jak je tomu v mezinárodním prostředí již od roku 1941. Tento odkaz souvisí s připomínkou tragických událostí, ke kterým … Continue reading »

Cena Jana Opletala udělena a předána!

Cena Jana Opletala udělena a předána!

Cena Jana Opletala, nejvyšší studentské ocenění v České republice, byla tento rok udělena studentům Policejní akademie Kateřině Mazánkové, Lukáši Miklasovi a jejímu rektorovi Josefu Salačovi. Hlavním důvodem pro udělení Ceny bylo hájení nezávislosti Policejní akademie proti politickým krokům Ministerstva vnitra, které měly za cíl direktivně omezit její autonomii. Jména laureátů byla zveřejněna v rámci Slavnostního … Continue reading »

PRAY FOR PARIS – Terorismus demokracii nikdy neporazí!

PRAY FOR PARIS – Terorismus demokracii nikdy neporazí!

Přinášíme přehled pocitů a vyjádření vedení Komory k útokům v Paříži. Hynek Roubík, předseda Studentské komory Rady vysokých škol „Tento hrůzný čin považuji za útok nejenom na Francii, ale na celé lidstvo, humanismus, demokracii a univerzální hodnoty. Přesto vím, že terorismus demokracii nikdy neporazí.“ Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení „Chci jménem svým i své … Continue reading »

Výbor Ceny proměnil jednu z devíti nominací v laureátství Ceny Jana Opletala

Výbor Ceny proměnil jednu z devíti nominací v laureátství Ceny Jana Opletala

Mezinárodní den studentstva se kvapem blíží a Výbor Ceny nám připravil potěšení v podobě oceněné nominace. Ve večerních hodinách podzimního dne 3. listopadu se členové výboru sešli v Malé aule Karolina na půdě Univerzity Karlovy v Praze. Po hodinové diskuzi došlo na hlasování. V prvním kole žádná z nominací nezískala potřebnou většinu 6 hlasů a tudíž … Continue reading »

9 nominací na Cenu Jana Opletala

9 nominací na Cenu Jana Opletala

O půlnoci 23. října 2015 skončila možnost nominovat výjimečné osobnosti nebo skupiny osobností na Cenu Jana Opletala. Sešlo se 9 nominací, resp. 10 – dvě nominace se týkají téhož člověka a budou tak sloučeny v jednu. „Jsem ráda, že došlé nominace splňují formální náležitosti na ně kladené a mohou být předloženy Výboru Ceny. Ten bude mít … Continue reading »

Záštita předsedy vlády na Slavnostním udílením CJO

Záštita předsedy vlády na Slavnostním udílením CJO

Každá akce má své možnosti. Slavnostní udílení Ceny Jana Opletala dosáhlo až na záštitu od předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky. Neskrýváme nadšení nad tím, že udílení nejvyššího studentského ocenění má takovouto vážnost. Jediné co nám tu radost trochu kazí je, že pan premiér bude v době oslav 17. listopadu v zahraničí. Přesto vás … Continue reading »

Zástupci SK RVŠ se sešli s policejním prezidentem

Zástupci SK RVŠ se sešli s policejním prezidentem

Zástupci SK RVŠ se sešli s policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým. Hlavním tématem setkání byla Cena Jana Opletala v návaznosti na význam 17. listopadu. Dále se diskutovali možnosti budoucí spolupráce a společná témata našich organizací. Za Komoru se setkání účastnili – Bc. Jana Kudrnová (tajemnice), Ladislav Lázňovský (předseda PRASK CJO) a Kateřina … Continue reading »