Cena Jana Opletala udělena a předána!

Cena Jana Opletala udělena a předána!

Cena Jana Opletala, nejvyšší studentské ocenění v České republice, byla tento rok udělena studentům Policejní akademie Kateřině Mazánkové, Lukáši Miklasovi a jejímu rektorovi Josefu Salačovi. Hlavním důvodem pro udělení Ceny bylo hájení nezávislosti Policejní akademie proti politickým krokům Ministerstva vnitra, které měly za cíl direktivně omezit její autonomii. Jména laureátů byla zveřejněna v rámci Slavnostního … Continue reading »

PRAY FOR PARIS – Terorismus demokracii nikdy neporazí!

PRAY FOR PARIS – Terorismus demokracii nikdy neporazí!

Přinášíme přehled pocitů a vyjádření vedení Komory k útokům v Paříži. Hynek Roubík, předseda Studentské komory Rady vysokých škol „Tento hrůzný čin považuji za útok nejenom na Francii, ale na celé lidstvo, humanismus, demokracii a univerzální hodnoty. Přesto vím, že terorismus demokracii nikdy neporazí.“ Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení „Chci jménem svým i své … Continue reading »

Výbor Ceny proměnil jednu z devíti nominací v laureátství Ceny Jana Opletala

Výbor Ceny proměnil jednu z devíti nominací v laureátství Ceny Jana Opletala

Mezinárodní den studentstva se kvapem blíží a Výbor Ceny nám připravil potěšení v podobě oceněné nominace. Ve večerních hodinách podzimního dne 3. listopadu se členové výboru sešli v Malé aule Karolina na půdě Univerzity Karlovy v Praze. Po hodinové diskuzi došlo na hlasování. V prvním kole žádná z nominací nezískala potřebnou většinu 6 hlasů a tudíž … Continue reading »

9 nominací na Cenu Jana Opletala

9 nominací na Cenu Jana Opletala

O půlnoci 23. října 2015 skončila možnost nominovat výjimečné osobnosti nebo skupiny osobností na Cenu Jana Opletala. Sešlo se 9 nominací, resp. 10 – dvě nominace se týkají téhož člověka a budou tak sloučeny v jednu. „Jsem ráda, že došlé nominace splňují formální náležitosti na ně kladené a mohou být předloženy Výboru Ceny. Ten bude mít … Continue reading »

Záštita předsedy vlády na Slavnostním udílením CJO

Záštita předsedy vlády na Slavnostním udílením CJO

Každá akce má své možnosti. Slavnostní udílení Ceny Jana Opletala dosáhlo až na záštitu od předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky. Neskrýváme nadšení nad tím, že udílení nejvyššího studentského ocenění má takovouto vážnost. Jediné co nám tu radost trochu kazí je, že pan premiér bude v době oslav 17. listopadu v zahraničí. Přesto vás … Continue reading »

Zástupci SK RVŠ se sešli s policejním prezidentem

Zástupci SK RVŠ se sešli s policejním prezidentem

Zástupci SK RVŠ se sešli s policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým. Hlavním tématem setkání byla Cena Jana Opletala v návaznosti na význam 17. listopadu. Dále se diskutovali možnosti budoucí spolupráce a společná témata našich organizací. Za Komoru se setkání účastnili – Bc. Jana Kudrnová (tajemnice), Ladislav Lázňovský (předseda PRASK CJO) a Kateřina … Continue reading »

Začaly nominace na 7. ročník Ceny Jana Opletala

Začaly nominace na 7. ročník Ceny Jana Opletala

Studentská komora Rady vysokých škol již po sedmé ve své historii udělí Cenu Jana Opletala. Důležitým krokem k udělení jsou nominace. Celý nominační proces se rozběhl 15. září 2015. V souladu se statutem jej odstartoval předseda Komory Ing. Hynek Roubík. “Přesunuli jsme se do další fáze v rámci celého procesu Ceny Jana Opletala. Těší mě, … Continue reading »

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala Vážené členky a členové akademických obcí České republiky, v souladu s bodem 2 Čl. 2 Statutu Ceny Jana Opletala vyhlašuji k dnešnímu dni Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala. Zároveň stanovuji termín k předkládání návrhů od 15. září do 23. října 2015. Za … Continue reading »

MANUÁL: Jak správně nominovat na Cenu Jana Opletala

MANUÁL: Jak správně nominovat na Cenu Jana Opletala

Když slyšíme, že máme někam někoho nominovat, většinou to máme spojené s byrokracií. V případě Ceny Jana Opletala se však není čeho bát. Nominování není nic složitého. Stačí dodržet jen 3 pravidla, která vašeho kandidáta vyšlou do pomyslného boje o cenu. 1)Jméno, jméno a zase to jméno Asi nejjednodušší podmínka. Zkrátka to chce jméno. Nejlépe to, … Continue reading »