Statut Ceny Jana Opletala

Statut Ceny Jana Opletala   Článek 1 Cena Jana Opletala Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) uděluje každý lichý rok u příležitosti Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu, Cenu Jana Opletala (dále jen Cena). Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za: výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, … Continue reading »

Statut Rady vysokých škol

Výňatek ze Statutu Rady vysokých škol Čl. XIV. Studentská komora  1.  Členy Studentské komory jsou členové Rady delegovaní podle čl. IV. odst. 1. písm. c).   2.  V době nepřítomnosti delegáta vykonává jeho práva a povinnosti stanovené tímto Statutem náhradník delegovaný akademickým senátem téže veřejné nebo státní vysoké školy anebo zastupitelským akademickým orgánem téže soukromé … Continue reading »