Memorandum k Mezinárodnímu dni studentstva

Memorandum k Mezinárodnímu dni studentstva

My, zástupci českého studentstva, dáváme na paměť, že se hrdě hlásíme k odvaze a činům našich kolegů z roku 1939, které donutily nacistický režim přiznat svou pravou tvář, které navždy vyzdvihují sílu vlastního názoru a svobody a které jsou obsaženy ve významném dni známém po celém světě, v Mezinárodním dni studentstva.

Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 1/2017 – kategorie student

Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 1/2017 – kategorie student

Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit jménem Studentské komory Rady vysokých škol ohledně aktuálně zveřejněné výzvy Národního akreditačního úřadu týkající se podání návrhů osob do Seznamu hodnotitelů z řad studentů. Rada vysokých škol je coby vysokoškolská reprezentace oprávněna k podávání návrhů na zařazení do Seznamu hodnotitelů. Máte-li zájem ucházet se o zařazení do Seznamu prostřednictvím … Continue reading »

Usnesení k problematice postavení tělesné výchovy na vysokých školách

Studentská komora Rady vysokých škol si uvědomuje důležitost zahrnutí tělesné výchovy ve studijních programech. Z tohoto důvodu podporuje její zachování a další začleňování do procesu vysokoškolského vzdělávání.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k výběru pozvání čelních představitelů českých veřejných VŠ na shromáždění u příležitosti oslav státního svátku – Dne vzniku samostatného Československého státu 28. října 2016

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) vyjadřuje nesouhlas s postupem prezidenta České republiky Miloše Zemana ve věci výběru pozvání čelních představitelů českých veřejných vysokých škol na shromáždění u příležitosti oslav státního svátku – Dne vzniku samostatného Československého státu.

Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů – kategorie student

Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů – kategorie student

Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit jménem Studentské komory Rady vysokých škol ohledně aktuálně probíhající výzvy Národního akreditačního úřadu týkající se podání návrhů osob do Seznamu hodnotitelů.

Vyjádření Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol ke Společnému prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky ze dne 18. října 2016

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) tímto vyjadřuje své značné znepokojení nad Společným prohlášením nejvyšších ústavních činitelů České republiky ze dne 18. října reagující na návštěvu Jeho Svátosti, tibetského duchovního vůdce, Dalajlámy v České republice při příležitostí konání konference Forum 2000 a setkání vrcholných českých politiků s jeho osobou.

Usnesení k aktuální situaci v rámci financování VŠ

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na vedení českých VŠ, aby doplatek pro letošní rok ve výši zhruba 260 milionů Kč z rozpočtu MŠMT byl promítnut do mezd akademických pracovníků. SK RVŠ oceňuje dlouhodobou snahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové o stabilizaci rozpočtu veřejných vysokých škol. Přes určitý posun aktuálně dojednaná částka … Continue reading »

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k perzekucím v akademickém prostředí v Turecku

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) se znepokojením sleduje aktuální politické dění v Turecku. Vyslovuje důraznou kritiku především k probíhajícím perzekucím v akademickém prostředí. Demokratické principy nesmí být pošlapávány ani v nastalé situaci.

Usnesení k financování VŠ v rámci aktuálního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2017

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na dlouhodobé podfinancování českého vysokého školství. Kvalitní vzdělání je jedním ze základních pilířů vyspělé demokratické společnosti a stagnaci či dokonce pokles ve financování této oblasti, navíc v době ekonomického růstu, považuje SK RVŠ za nepřijatelné.