Usnesení k nefunkčnosti Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) považuje za skandální, že pracovníci úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka stále nedokázali zajistit funkčnost Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), u kterého byl ukončen provoz ke dni 31. 5. 2016.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k financování VŠ v rámci aktuálního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2017

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) je hluboce zklamáno aktuální výší prostředků na vzdělávání v návrhu státního rozpočtu pro rok 2017. Velmi pobuřující je stav, kdy by se měl nadále prohlubovat finanční deficit již tak dlouhodobě podfinancovaného českého vysokého školství, které v současné době balancuje na hraně udržitelnosti.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k zakotvení Mezinárodního dne studentstva v názvu státního svátku dne 17. listopadu

Dne 19. 4. 2016 byla přítomnými členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zamítnuta již jednou schválená novela zákona č. 245/2000 Sb.,  o státních svátcích, na základě které měl být rozšířen stávající název státního svátku 17. listopadu nazvaného „Den boje za svobodu a demokracii“ o termín „Mezinárodní den studentstva“.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k výsledku hlasování PSP ČR o změně názvu státního svátku 17. listopadu

Studentská komora Rady vysokých škol dlouhodobě usiluje o přejmenování státního svátku 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva – obdobně, jak je tomu v mezinárodním prostředí již od roku 1941. Tento odkaz souvisí s připomínkou tragických událostí, ke kterým  došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava a které vyvrcholily smrtí studenta … Continue reading »

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k aktuální situaci na Slovensku

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol rozumí obtížné situaci slovenského vysokého školství a staví se za požadavky vyřčené Študentskou radou vysokých škôl. Financování vysokých škol je otázkou, která trápí nejen slovenskou akademickou obec, ale také české vysoké školství. Podfinancování vysokého školství vede k omezení přístupu ke vzdělání. Nejen s financováním souvisí také kvalita studia na … Continue reading »

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k tzv. „kauze prof. Sykové“

Předsednictvo Studentské komory RVŠ vydává stanovisko k tzv. „kauze prof. Sykové“, na kterou upozornili Reportéři ČT (reportáž Obchod s nadějí, odvysílaná Českou televizí 9. 11. 2015) v souvislosti s rozhodnutím Komise pro etiku vědecké práce AV ČR ze dne 7.3.2016, ve kterém Komise v závěru stanoviska uvádí: „Ve vztahu k Etickému kodexu lze aplikaci kmenových buněk mimo klinickou … Continue reading »

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k přístupu příslušníků Policie ČR v prostorách FAMU

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) je znepokojeno přístupem příslušníků Policie ČR v prostorách Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU).

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k problematice hodnocení VaV

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) sleduje situaci kolem tzv. predátorských časopisů a je znepokojeno případy, kdy byly za publikace v těchto periodikách udělovány body v rámci Metodiky hodnocení.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k teroristickému útoku na univerzitu Bacha Khan v Chársaddě v Pákistánu

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyjadřuje solidaritu a hlubokou soustrast napadené univerzitě Bacha Khan v Chársaddě v Pákistánu a pozůstalým po studentských obětech teroristického útoku.