Usnesení ke zvýšení horního limitu částky v rámci DPP

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) výrazně podporuje snahu o zvýšení horního limitu částky v rámci dohody o provedení práce (DPP), od které se automaticky odvádí zdravotní a sociální pojištění z 10 000 Kč na 12 200 Kč.

Usnesení k Programovému prohlášení vlády

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) kategoricky odmítá zavedení jakékoliv formy školného a v tomto ohledu zcela nesouhlasí se zpoplatněním tzv. “věčných” studentů, jak je uvedeno v aktuálním Programovém prohlášení Vlády ČR ze dne 8. 1. 2018.

Usnesení SK RVŠ k prezidentské volbě

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá studentky a studenty, aby přistoupili k následující prezidentské volbě zodpovědně.

Usnesení SK RVŠ k navýšení doktorandských stipendií

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na blížící se projednávání rozpisu rozpočtu vysokých škol, které v případě jeho schválení znamená mj. i navýšení prostředků na stipendia pro studenty v prezenční formě doktorských studijních programů.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k výběru zástupců studentů do Rad pro vnitřní hodnocení vysokých škol

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol apeluje na studentské senátory, aby věnovali zvýšenou pozornost výběru zástupců studentů v Radě pro vnitřní hodnocení své vysoké školy (dále jen Rada).

Memorandum k Mezinárodnímu dni studentstva

Memorandum k Mezinárodnímu dni studentstva

My, zástupci českého studentstva, dáváme na paměť, že se hrdě hlásíme k odvaze a činům našich kolegů z roku 1939, které donutily nacistický režim přiznat svou pravou tvář, které navždy vyzdvihují sílu vlastního názoru a svobody a které jsou obsaženy ve významném dni známém po celém světě, v Mezinárodním dni studentstva.

Usnesení k problematice postavení tělesné výchovy na vysokých školách

Studentská komora Rady vysokých škol si uvědomuje důležitost zahrnutí tělesné výchovy ve studijních programech. Z tohoto důvodu podporuje její zachování a další začleňování do procesu vysokoškolského vzdělávání.