Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol se setkali s představiteli Vlády České republiky

Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol se setkali s představiteli Vlády České republiky

V pondělí 1. 4. 2019 se dvanáct zástupců Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) setkalo v Kramářově vile s premiérem a třemi ministry, konkrétně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s ministrem zemědělství a také s ministrem zdravotnictví. Jednání se uskutečnilo po vzájemné komunikaci mezi SK RVŠ a Úřadem vlády. SK RVŠ se s různými členy vlády … Continue reading »

Studentská komora Rady vysokých škol společně se Studentskou unií italských studentů odsoudila zneužití jména Jana Palacha neofašisty

Dne 19. 1. 2019 neofašistická organizace plánovala uspořádat koncert na uctění památky Jana Palach u příležitosti 50 let od jeho smrti. Toto zneužití jména a památky odsoudili vedle vrcholných politiků i studentské reprezentace Itálie a České republiky.

Usnesení SK RVŠ k projednávání novely zákona o státních svátcích (ST 192)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby podpořili přijetí návrhu na přejmenování státního svátku 17. listopadu, který by navrátil do českých kalendářů Mezinárodní den studentstva (z angl. originálu International Students‘ Day).

Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá aktuální situací týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá aktuální situací týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Národní reprezentace studentů, Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), se na svém 7. zasedání věnovala mj. i aktuální kritické situaci týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Studentská komora Rady vysokých škol spolupořádala konferenci Nadace Hlávkových

Studentská komora Rady vysokých škol spolupořádala konferenci Nadace Hlávkových

Dne 3. 10. 2018 proběhla konference pořádaná Nadací “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” na půdě Vlasteneckého sálu Karolina Univerzity Karlovy. Akce byla pořádána u příležitosti uplynutí 110 let od úmrtí Josefa Hlávky, jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů 2. poloviny 19. století a zároveň též pravděpodobně největšího českého filantropa.