Usnesení SK RVŠ k prezidentské volbě

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá studentky a studenty, aby přistoupili k následující prezidentské volbě zodpovědně.

Usnesení SK RVŠ k navýšení doktorandských stipendií

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na blížící se projednávání rozpisu rozpočtu vysokých škol, které v případě jeho schválení znamená mj. i navýšení prostředků na stipendia pro studenty v prezenční formě doktorských studijních programů.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k výběru zástupců studentů do Rad pro vnitřní hodnocení vysokých škol

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol apeluje na studentské senátory, aby věnovali zvýšenou pozornost výběru zástupců studentů v Radě pro vnitřní hodnocení své vysoké školy (dále jen Rada).

Usnesení k problematice postavení tělesné výchovy na vysokých školách

Studentská komora Rady vysokých škol si uvědomuje důležitost zahrnutí tělesné výchovy ve studijních programech. Z tohoto důvodu podporuje její zachování a další začleňování do procesu vysokoškolského vzdělávání.

Usnesení Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k výběru pozvání čelních představitelů českých veřejných VŠ na shromáždění u příležitosti oslav státního svátku – Dne vzniku samostatného Československého státu 28. října 2016

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) vyjadřuje nesouhlas s postupem prezidenta České republiky Miloše Zemana ve věci výběru pozvání čelních představitelů českých veřejných vysokých škol na shromáždění u příležitosti oslav státního svátku – Dne vzniku samostatného Československého státu.

Vyjádření Předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol ke Společnému prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky ze dne 18. října 2016

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (P SK RVŠ) tímto vyjadřuje své značné znepokojení nad Společným prohlášením nejvyšších ústavních činitelů České republiky ze dne 18. října reagující na návštěvu Jeho Svátosti, tibetského duchovního vůdce, Dalajlámy v České republice při příležitostí konání konference Forum 2000 a setkání vrcholných českých politiků s jeho osobou.

Usnesení k aktuální situaci v rámci financování VŠ

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) apeluje na vedení českých VŠ, aby doplatek pro letošní rok ve výši zhruba 260 milionů Kč z rozpočtu MŠMT byl promítnut do mezd akademických pracovníků. SK RVŠ oceňuje dlouhodobou snahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové o stabilizaci rozpočtu veřejných vysokých škol. Přes určitý posun aktuálně dojednaná částka … Continue reading »