Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol se setkali s představiteli Vlády České republiky

Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol se setkali s představiteli Vlády České republiky

V pondělí 1. 4. 2019 se dvanáct zástupců Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) setkalo v Kramářově vile s premiérem a třemi ministry, konkrétně s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s ministrem zemědělství a také s ministrem zdravotnictví. Jednání se uskutečnilo po vzájemné komunikaci mezi SK RVŠ a Úřadem vlády. SK RVŠ se s různými členy vlády … Continue reading »

Studentská komora Rady vysokých škol společně se Studentskou unií italských studentů odsoudila zneužití jména Jana Palacha neofašisty

Dne 19. 1. 2019 neofašistická organizace plánovala uspořádat koncert na uctění památky Jana Palach u příležitosti 50 let od jeho smrti. Toto zneužití jména a památky odsoudili vedle vrcholných politiků i studentské reprezentace Itálie a České republiky.

Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá aktuální situací týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Studentská komora Rady vysokých škol se zabývá aktuální situací týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Národní reprezentace studentů, Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), se na svém 7. zasedání věnovala mj. i aktuální kritické situaci týkající se Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Studentská komora Rady vysokých škol spolupořádala konferenci Nadace Hlávkových

Studentská komora Rady vysokých škol spolupořádala konferenci Nadace Hlávkových

Dne 3. 10. 2018 proběhla konference pořádaná Nadací “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” na půdě Vlasteneckého sálu Karolina Univerzity Karlovy. Akce byla pořádána u příležitosti uplynutí 110 let od úmrtí Josefa Hlávky, jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů 2. poloviny 19. století a zároveň též pravděpodobně největšího českého filantropa.

Předseda národní studentské reprezentace se sejde s premiérem v demisi Babišem ohledně slev na jízdné

Předseda národní studentské reprezentace se sejde s premiérem v demisi Babišem ohledně slev na jízdné

Dne 12. 4. přijala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) usnesení, v němž se vymezila vůči plánu současné vlády v demisi zavést slevy jízdného na vlaky a autobusy pro seniory a studenty do 26 let. Slevy mají být financovány mimo jiné z nevyčerpaných prostředků v rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Krátce na to … Continue reading »

Národní reprezentace studentů vysokých škol nesouhlasí se zavedením slev na jízdné

Národní reprezentace studentů vysokých škol nesouhlasí se zavedením slev na jízdné

Dne 12. 4. na svém plenárním zasedání v Praze přijala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) stanovisko, ve kterém se ohrazuje proti kroku vlády v demisi v souvislosti se zavedením slev na jízdné ve vlacích a autobusech pro seniory a studenty do 26 let.

Studentská komora kategoricky odmítá prohlášení vlády k tzv. “věčným studentům”

Studentská komora kategoricky odmítá prohlášení vlády k tzv. “věčným studentům”

V únoru na svém výjezdním zasedání v Telči přijala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) usnesení, které reaguje na Programové prohlášení Vlády ČR ze dne 8. 1. 2018. Komora odmítla jakékoliv náznaky či pokusy o zavedení školného a vyjádřila zásadní nesouhlas se zpoplatněním studia tzv. “věčných studentů“. Připomíná rovněž současnou existenci poplatků za delší … Continue reading »

Úleva pro doktorandy, zdravotní pojištění zaplatí stát

Úleva pro doktorandy, zdravotní pojištění zaplatí stát

Další úspěch v oblasti financování doktorských studií zaznamenala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ). Od 1. 1. 2018 se podařilo rozšířit okruh státních pojištěnců o doktorandy nad 26 let, kteří díky novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění ušetří téměř 20 tisíc Kč ročně.