Výzvu #VyjdiVen podpořila národní reprezentace studentek a studentů

Výzvu #VyjdiVen podpořila národní reprezentace studentek a studentů

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se přidává k akci studentů DAMU s názvem #VyjdiVen, která vyzývá studenty všech vysokých i středních škol k výstražné stávce před budovami škol a univerzit. Celá akce tak získává podporu nejvyšší studentské reprezentace.

Předseda Studentské komory žádá Ondráčka o osobní schůzku

Předseda Studentské komory žádá Ondráčka o osobní schůzku

Michal Zima, předseda Studentské komory Rady vysokých škol, národní reprezentace vysokoškolských studentek a studentů, požádal poslance KSČM Zdenka Ondráčka o osobní schůzku ve věci jeho působení v čele Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Cílem je ujasnění aktuálního postoje studentů k současné situaci. Studentská komora zásadně nesouhlasila s Ondráčkovým zvolením a veřejně vůči němu … Continue reading »

Studenti podporují zvýšení horního limitu u dohody o provedení práce

Studenti podporují zvýšení horního limitu u dohody o provedení práce

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) podporuje iniciativu skupiny poslanců Parlamentu České republiky, která má vést ke zvýšení horního limitu částky v rámci dohody o provedení práce (DPP), od kterého se státu automaticky odvádí zdravotní a sociální pojištění.

Situaci doktorandů stále řešíme

Situaci doktorandů stále řešíme

Studentská komora Rady vysokých škol upozorňuje na blížící se projednávání rozpisu rozpočtu vysokých škol, které v případě jeho schválení znamená mj. i navýšení prostředků na stipendia pro studenty v prezenční formě doktorských studijních programů. Chceme zdůraznit, že konečná výše doktorandských stipendií je záležitostí jednotlivých fakult. Proto apelujeme na studentské senátory ve fakultních senátech, aby otevřeli … Continue reading »

Studentky a studenti, běžte volit!

Studentky a studenti, běžte volit!

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá studentky a studenty, aby přistoupili k následující prezidentské volbě zodpovědně. Volby v demokratické společnosti patří k základním občanským právům a demokratický systém může efektivně fungovat pouze v případě, kdy společnost na tyto aktivity nerezignuje. Role prezidenta republiky coby nejvyššího ústavního činitele je pro akademické prostředí zásadní. Do … Continue reading »

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila ve třetím čtení poslanecký návrh o rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních programů.

Dnes proběhlo ve Sněmovně hlasování o návrhu na rozšíření okruhu státních pojištěnců v oblasti zdravotního pojištění o studenty doktorských studijních programů, přičemž tento návrh poslankyně Vlasty Bohdalové byl schválen!

Studentská komora Rady vysokých škol uspořádala odborný seminář Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu

Studentská komora Rady vysokých škol uspořádala odborný seminář Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu

Dnes proběhl na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) odborný seminář Mezinárodní den studentstva v historickém kontextu. Ten uspořádala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) v rámci aktivit k přejmenování státního svátku 17. listopadu na „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“ zejména pro poslance. Záštitu nad seminářem převzali předseda PSP ČR Jan … Continue reading »

Národní reprezentace studentek a studentů pokračuje v apelu na vládu kvůli financím

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se sešla po prázdninové přestávce a na své zářijové schůzi zhodnotila aktuální vývoj ve financování českého veřejného vysokého školství.

Předsednictvo SK RVŠ je pobouřeno návrhem rozpočtu na rok 2017!

Předsednictvo SK RVŠ je pobouřeno návrhem rozpočtu na rok 2017!

Lze vůbec pěstovat vzdělanost české společnosti bez důstojných prostředků na vysoké školství? Tato otázka tíží v současné době hlavu asi nejednomu studentovi či akademikovi v České republice. Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol se přidalo k pobouřeným hlasům, které reagují na situaci ohledně financování vysokého školství v této zemi. V usnesení, které přijalo dne 5. června … Continue reading »