navrhovatel: člen SK RVŠ

1) Ing. Stanislav Jeřábek

Stanislav Jeřábek je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), konkrétně Fakulty informačních technologií (FIT). Nyní studuje v doktorském studijním programu Informatika. V roce 2014 začal působit v Akademickém senátu ČVUT. Následně se stal také členem Akademického senátu FIT, kde se stal jeho předsedou, a byl delegován do SK RVŠ jako zástupce delegáta. Působení v AS ČVUT nakrátko přerušil a po znovuzvolení v roce 2017 se stal místopředsedou za studenty. Po celou dobu byl aktivní ve Studentské unii ČVUT a byl zakládajícím předsedou fakultního klubu FIT++. Tato činnost vyvrcholila jeho jednomyslným zvolením do funkce prezidenta Studentské unie ČVUT v roce 2018. Během let 2016 a 2017 sílila kontroverze okolo tehdejšího rektora ČVUT. V tu dobu se odehrálo několik podezřelých výměn na pozici ředitele Správy účelových zařízení (SÚZ). Spolupráce rektora s odsouzeným daňovým podvodníkem Miroslavem Elfmarkem spolu s uniklými nahrávkami posilovaly nedůvěru Akademické obce ČVUT k vedení univerzity. Obava o struktury napojené na čerpání peněz a neefektivní hospodaření SÚZ, přiměly Stanislava Jeřábka konat. Založil iniciativu „Apel na rektora“, kterou podepsalo přes 1000 členů AO ČVUT. Její součástí byl protest několika stovek lidí na prostranství před rektorátem ČVUT v Zikově ulici. Postavil se proti vedení své alma mater, aby chránil akademické svobody. I díky této iniciativě proběhl neúspěšný, ale potřebný pokus o odvolání rektora v prosinci 2016. Standova aktivita vedla k neznovuzvolení tehdejšího rektora prof. Konvalinky v říjnu 2017. Standova osobní odvaha a schopnost bojovat za jasné morální a etické zásady společně se soustavnou prací o zlepšování akademického a studentského prostředí jak na fakultě a univerzitě, tak i v rámci celonárodních aktivit, zaslouží obdiv. Jsem hluboce přesvědčen, že Stanislav Jeřábek je vhodným kandidátem na Cenu Jana Opletala.

navrhovatel: člen SK RVŠ

2) dr. Vojmír Srdečný, in memoriam

Tímto využívám svého práva, coby člena Studentské komory Rady vysokých škol, které mi propůjčuje statut Ceny Jana Opletala, a dovoluji si nominovat na Cenu Jana Opletala 2019 pana Vojmíra Srdečného, in memoriam. Jelikož jeho neuvěřitelný životní příběh již shrnuli jiní a povolanější, než jsem já, dovoluji si citovat shrnutí skutečností, proč jsem přesvědčen, že je nanejvýš vhodným kandidátem na toto ocenění, ze serveru Paměť Národa. Pan doktor Vojmír Srdečný se narodil 6. 10. 1919 v Albrechticích nad Orlicí ve východních Čechách. Jeho otec v roce 1913 založil sokolskou jednotu v Albrechticích a režíroval ochotnické divadlo. Vojmíra Srdečného sice nepřijali na Pedagogickou fakultu do Hradce Králové, ale díky tomu potkal ve státní reálce v Kostelci nad Orlicí učitele Františka Škváru, průkopníka v oboru zvláštní tělesné výchovy. Díky setkání s ním se Vojmír Srdečný celý život zabýval prací s tělesně postiženými. V roce 1939 se přihlásil do Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, kam byl přijat. V Praze bydlel na Švehlově koleji a po pěti týdnech studia 17. listopadu 1939 vpadli na jeho kolej Němci a Vojmír Srdečný byl spolu s dalšími stovkami studentů deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen - Oranienburg. Vojmír Srdečný se po jednom roce, jednom měsíci a jednom dni dostal z tábora spolu s dalšími dvěma sty studentů. Po propuštění a návratu do Albrechtic v prosinci 1940 pracoval jako praktikant v pojišťovně a po dvou letech byl nuceně nasazen ve fabrice Guss- und Metallgesellschaft v Holicích. Společně s Vojtou Jandečkou, předsedou historické skupiny „17. Listopad 1939“, se Vojmír Srdečný podílel na poválečné evidenci deportovaných studentů, vedle toho pokračoval ve studiu tělesné výchovy. Po absolutoriu nastoupil roku 1947 do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, kde mj. založil Kladrubské hry pro tělesně postižené. V roce 1949 musel z Kladrub odejít, ale záhy našel uplatnění jako rehabilitační pracovník ve státních lázních Velké Losiny, kde se věnoval léčbě pacientů s následky po dětské obrně. Roku 1959 se do Kladrub vrátil. V letech 1964 - 1985 pak pracoval jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Od roku 1990 až dosud vyučuje zdravotní tělesnou výchovu na VOŠ PALESTRA v Praze. Vedle toho zastával Vojmír Srdečný funkci předsedy historické skupiny 17. listopad 1939 v Českém svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a v dubnu roku 2010 se stal členem Mezinárodního výboru Sachsenhausen. Zemřel 14. srpna 2019. Sám ještě dodávám, že Vojmír Srdečný celý život usiloval o navrácení Mezinárodního dne studentstva jako názvu státního svátku 17. listopadu zpět do našeho kalendáře. Jeho neutuchající úsilí ještě umocňoval jeho elán, který si udržel i přes vysoký věk, jež na něm vskutku nebyl znát. Byl zdrojem inspirace a entusiasmu nejen pro studenty, kteří se také neúnavně snažili po dobu více jak 10 let o změny názvu státního svátku. Jsem velice rád, že jsem mohl být u tohoto procesu a že jsem měl tu čest pana Srdečného osobně poznat. Skutečnost, že se Mezinárodní den studentstva konečně letos vrací do našeho kalendáře ve chvíli 80. výročí listopadových událostí 1939 je více než co jiného příležitostí k uctění památky Vojmíra Srdečného ve věku nedožitých 100 let právě udělením Ceny Jana Opletala jeho osobě.

navrhovatel: člen SK RVŠ

3) Mikuláš Minář

Mikuláš Minář jako student Univerzity Karlovy, v roce 2017 vytvořil výzvu Chvilka pro Andreje, která žádala premiéra Andreje Babiše, aby dodržoval svůj závazek podpory a rozvoje demokracie. Následně, v den sedmdesátiletého výročí komunistického puče byla spuštěna kampaň Milion chvilek pro demokracii, jejímž cílem bylo sesbírat jeden milion podpisů vyzývajících Andreje Babiše k rezignaci. Společně s výzvou byla též zorganizována řada demonstrací jako reakce na kauzu Čapí hnízdo, zvolení Z. Ondráčka na pozici předsedy Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo vznik vlády s podporou KSČM. Vyvrcholení demonstrací nastalo po výměně na pozici ministra spravedlnosti. Od dubna do června se demonstrovalo v Praze ale i v dalších městech naší republiky. Série demonstrací byla završena v červnu 2019 největší demonstrací od roku 1989 na pražské Letné. Činnost spolku bude pokračovat i na podzim, kdy v předvečer výročí 17. listopadu bude svolána další demonstrace na Letenské pláni. Oceňuji snahu a vytrvalost Mikuláše Mináře v oblasti rozvoje občanské společnosti, která vyústila v největší demonstraci v polistopadové historii České republiky. Z těchto důvodů jej navrhuji na Cenu Jana Opletala.

navrhovatel: člen SK RVŠ

4) Luboš Louženský, Kateřina Rundová, Martin Zahálka, Radovan Bláha – #Vyjdi ven

Studentská výstražná stávka se uskutečnila z iniciativy studentů pražské DAMU v březnu 2018 na Mezinárodní den proti policejní brutalitě. Stávky se zúčastnilo tisíce studentů a zapojilo se více 300 než středních škol, studentských komor či akademických senátů českých vysokých škol. K výzvě se též připojila i Studentská komora Rady vysokých škol. Výstražnou stávkou účastníci vyzývali ústavní činitele k obraně ústavních hodnot. Účastníci stávky se vymezovali například vůči chování prezidenta a premiéra vůči médiím či zvolení Zdeňka Ondráčka, poslance KSČM a člena VB, který zasahoval proti demonstrantům v roce 1989, na pozici předsedy Stále komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. K návrhu výše zmíněného kolektivu jsem se rozhodl proto, že organizátoři stávky významně v daném roce přispěli k rozvoji občanských práv, spolu s tisíci studentských účastníků a řady podporujících orgánů vysokých škol (akademických senátů či děkanů) tak sehráli aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských otázkách a při utváření občanské společnosti.

navrhovatel: člen SK RVŠ

5) Bohuslav Binka, Eliška Kučerová, Markéta Mikuličáková, Alice Tichá, Ester Koňařová

Výše uvedený tým absolventů Masarykovy univerzity a pracovníků Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity stál u zrodu projektu sdíleného bydlení Symbios v Brně, které má za cíl podpořit samostatnost a vstup do nového života mladých dospělých opouštějících dětské domovy. Uvedený projekt je v naší zemi jedinečným projektem sdíleného bydlení studentů vysokých škol (MUNI či VUT) a mladých dospělých ve věku 19-24 let opouštějící dětské domovy. Jedním z důvodů jeho vzniku bylo i neřešení problematiky odcházejících mladých dospělých z dětských domovů na celostátní úrovni. Symbios se inspiruje myšlenkou podobně úspěšně fungujícího projektu VinziRast ve Vídni, je v něm v současné době zapojeno 16 osob, 8 studentů vysokých škol a 8 mladých dospělých, kteří nedávno opustili dětský domov. Projekt nabízí mladým lidem z dětských domovů možnost využít sdíleného bydlení v horizontu 4-5 let s pomocí nalezení částečně chráněného pracovního místa. Nájemníci v průběhu účasti v Symbiosu využívají podpory mentorek projektu, sociálního pracovníka a sníženého nájemného na úrovni ceny kolejí. Symbios vznikl i z podpory drobných dárců v crowdfundingu a z partnerství Masarykovy univerzity, dětských domovů a Statutárního města Brna, Městské části Brno-střed. Projekt se těšil ohlasům např. ve veřejnoprávních ale i v zahraničních médiích. Oceňuji též, že projekt dopomáhá ke snižování nezaměstnanosti a především bezdomovectví mladých lidí opouštějících dětské domovy, které v současné době sahá až k alarmujícím 80 %. Kolektiv zapojený do projektu Symbios navrhuji proto, že rozvíjí za přínos v rozvoji akademické obce Masarykovy univerzity a především bojuje za rovné příležitosti mladých dospělých ze znevýhodněných skupin.

navrhovatel: studentská část akademického senátu veřejné VŠ

6) Michal Hořínek, Stanislav Čaban, Ondřej Vymazal, Petr Dvořák, Adéla Firlová, Eliška Matyášová

Studentská komora AS MU by rada ocenila unikátny elán študentov, ktorí stáli za vznikom udalosti Brněnský sedmnáctý v roku 2017. Tomuto tímu sa podarilo usporiadať zbrusu novú akciu, ktorou si môžu študenti v Brne dôstojne pripomenúť novembrové udalosti rokov 1939 a 1989. Ich entuziazmus a nadšenie pre vec bolo natoľko silné, že sa z jednorázovej udalosti stala veľmi rýchlo tradícia, s ktorou študenti brnenských univerzít počítajú a tešia sa na ďalší ročník. V očiach senátorov AS MU sa jedná o obdivuhodný počin, ktorý by nemal zostať nepovšimnutý.

navrhovatel: studentská část akademického senátu fakulty veřejné VŠ

7) Bc. Eliška Jarmerová

Zakladatelka studentského spolku ARC Siola. Tento spolek je pro studenty Ústavu architektury FAST VUT a pořádá společenská setkání, organizuje kulturní, vzdělávací akce, spolupracuje s VUT v Brně, Ústavem architektury a se státními a nestátními institucemi a jinými právnickými osobami. V roce 2016 - 2017 vedla festival Hudba z FEKTu, na kterém se aktivně podílela už od roku 2014. Od roku 2014 je aktivní ve Studentské komoře AS FAST VUT a od roku 2017 je také ve Studentské komoře AS VUT. Podílela se na přípravě a tvorbě příruček pro prváky v tištěné i internetové formě.

navrhovatel: studentská část akademického senátu fakulty veřejné VŠ

8) Jan Jílek

Pro studenty v Brně •v rámci získání titulu krále Brněnského majálesu 2019 aktivně pracuje na realizaci semestrálních jízdenek pro studenty, v čemž má podporu i u Studentského Brna. Pro FAST VUT •pomáhá s organizací fakultního a univerzitního plesu. Spolu s Danielem Skřekem a dalšími založil sdružení FASTteam, ve kterém je k dnešnímu dni 40 aktivních studentů zajišťujících akce pro studenty. Pro VUT •reprezentace VUT na akademických mistrovstvích České republiky.

navrhovatel: studentská část akademického senátu fakulty veřejné VŠ

9) Daniel Skřek

Svým působením zlepšuje studentům bytí na Fakultě stavební. Své možné pole působnosti získal díky výhře krále Brněnského majálesu. Je spoluzakladatelem seskupení aktivních studentů nesoucí název FASTteam, které je aktuálně velkou podporou marketingového odvětví. Postupně se stal správcem prakticky všech fakultních sociálních sítí, odpovídá na dotazy studentů, sdílí jim potřebné informace a brání jejich zájmy. Z tohoto důvodu, hájení zájmů studentů, se stal členem Studentské komory Akademické senátu Fakulty stavební, kde pro studenty získává další a další výhody. Po třech letech u vedení fakulty protlačil realizaci prostoru na ohřev jídla, tedy umístění mikrovlnných trub. Dalším obrovským milníkem je chill zóna Meetina, která mu zabrala tři a půl roku. Po třech týdnech od spuštění zaznamenala odpočinková zóna pro studenty přes 10 000 vstupů. Je jedním z hlavních organizátorů fakultního plesu pro cca 2000 osob. Stejně tak organizuje fakultní festival FASTfest. Dále se podílí na spoustě akcí, podpoře studentů, vybízí vedení ke zlepšování věcí, dává návrhy na změny a sám se na změnách podílí. Za tuto výpomoc neočekává nic nazpět a slova dík, kterých je pramálo, ho posouvají dál.

navrhovatel: člen SK RVŠ

10) Mgr. Michal Zima

Během svých studií jsem se setkal s celou řadu studentských iniciativ a měl tak příležitost sledovat vývoj české scény za posledních 6 letech. Jsem přesvědčen, že člověkem, který v tomto období ke zlepšení poměrů českých studentů přispěl nejvíce, je Mgr. Michal Zima, student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Věřím, že by byl více než důstojným držitelem tohoto ocenění, a přikládám krátký popis nominace. Ať na univerzitě či v rámci celé republiky, ať doma či v zahraničí, Michal Zima zasvětil svá studijní léta rozvoji českého studentstva po všech stránkách. Jeho podpis nese řada fungujících projektů – sám jsem ho poznal již v roce 2013 jako organizátora Českého modelu amerického kongresu. Dnes je ústřední postavou při přípravě studentských oslav 17. listopadu, a díky jeho snažení se program svátku studentstva rok od roku rozrůstá. Letos jako hlavní koordinátor nové iniciativy Svobodný listopad připravuje sérii kulturních a připomínkových akcí k výročí let 1939 a 1989. Loni se zase výrazně zasadil o průlom v uznání Mezinárodního dne studentstva, který se po letech odmítání parlamentem opět vrací do českého kalendáře. Vedle zakládání spolků a rozsáhlého působení v samosprávě Univerzity Karlovy se Michal Zima stal i hlavním tahounem Studentské komory Rady vysokých škol. Jako její (tehdy externí) člen od roku 2015 jsem sledoval, jako se coby předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti a posléze celé SK RVŠ se angažoval v palčivém tématu doktorandských stipendií. Svojí dlouhodobou aktivitou výrazně přispěl k tolik potřebnému zvýšení příspěvků na současnou úroveň. V neposlední řadě chci zmínit jeho mezinárodní činnost, kdy jako rozšířil a upevnil alianci V4+, která sdružuje spřízněné studentské reprezentace v European Students‘ Union. Tato organizace přispívá k prosazování zájmů českých studentů i na evropské scéně. Po odchodu z funkce dnes dále pomahá k rozvoji situace na VŠ coby studentský člen Rady Národního akreditačního úřadu. Michal Zima byl koordinátorem široké škály studentských aktivit nejen letos, ale po celých 6 let od chvíle, kdy jsem se poprvé účastnil jeho projektu. Celou dobu se snažil budovat studentskou spolupráci, vzdělávat mladé lidi a zlepšovat podmínky pro naše studenty. Věřím, že se mu to podařilo, a proto jeho jméno navrhuji jako kandidáta na Cenu Jana Opletala.

navrhovatel: skupina studentů VŠ

11) Mgr. Michal Zima

Michal Zima dlouhou dobu působil v samosprávných akademických orgánech Přírodovědecké fakulty UK i samotné Univerzity Karlovy. Hájil zájmy studentů také v celé řadě jiných orgánů Univerzity, např. byl jedním z prvních studentských členů Rady pro vnitřní hodnocení, přírodovědný panel; Rady Kolejí a menz a nadále je členem kolegia rektora. Řadu let byl delegátem a předsedou Studentské komory Rady vysokých škol. Během výkonu jeho mandátu došlo na příklad k navýšení prostředků alokovaných na doktorandská stipendia a podařilo se vyjednat, aby se stát stal plátcem zdravotního pojištění doktorandů, kteří se věnují pouze svému výzkumu. Michal Zima ze své pozice se podílel i na tvorbě nového systému akreditačního systému, ve kterém došlo k posílení názoru studentů. V současné době zastává funkci studentského člena Rady Národního akreditačního úřadu ČR. Michal Zima vedle různých funkcí, kde zastupoval zájmy studentů, organizoval celou řadu studentských projektů. V první řadě je třeba zmínit oslavy výročí 17. listopadu na Albertově po událostech roku 2015, které spoluorganizoval v následujících letech tak, aby oslavy skutečně patřily studentům a pamětníkům událostí z let 1939 a 1989. Tyto snahy vyvrcholily v letošním roce dokonce pětidenními oslavami Svobodný listopad, do kterých jsou zapojeni studenti z několika vysokých škol. Kromě takových výročí se Michal Zima podílel na vzniku simulace Český model amerického kongresu, vzniku přírodovědného spolku PříFUK, veletrhu Absolvent či Studentské vědecké konference. V době, kdy se stal Michal vrcholným zástupcem českého vysokoškolského studentstva, se již dlouhodobé řešilo znovuobnovení Mezinárodního dne studentstva v českém kalendáři, kde dlouho ostudně chyběl. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v roce 2016 smetla tento návrh ze stolu. Michal se o tuto problematiku začal hlouběji zajímat, velmi intenzivně toto téma nejen na půdě Studentské komory RVŠ, ale i napříč akademickou samosprávou otevřel, a jako reprezentant všech českých vysokoškoláků neúnavným vyjednáváním s politickou reprezentaci i osvětou směrem k veřejnosti dokázal podstatnou měrou přispět k jeho znovuobnovení. Jsme přesvědčeni, že zejména v roce, kdy si znovu poprvé připomeneme tento významný den, by měla být tato jeho oceněna. Vážené členky a členové Výboru, rádi bychom vás požádali o zvážení našeho návrhu. Michal Zima se dle nás nejen zasazoval o rozvoj akademické samosprávy a o posílení studentských práv a svobod, ale i toho dosáhl. Tím po našem soudu naplnil všechny předpoklady pro udělení Ceny a jsme přesvědčeni, že v případě jejího obdržení bude jejím důstojným laureátem právě pro letošní rok, kdy si poprvé Mezinárodní den studentstva znovu oficiálně v našem kalendáři připomínáme.

navrhovatel: člen SK RVŠ

12) Mgr. Michal Zima

Michal Zima je student doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UK a je bývalý předseda Studentské komory Rady vysokých škol. Mgr. Zima hájil zájmy studentů v orgánech UK, dlouhou dobu byl a stále je delegátem v SK RVŠ, ve které dříve působil jako předseda a udělal kus práce. Během jeho předsednictví se podařilo vyjednat velké množství věcí, příkladem může být navýšení prostředků na doktorská stipendia. Dále jeho organizace studentských projektů, za zmínku stojí organizace 17. listopadu a zahájení oficiální spolupráce s Nadací Hlávkových. Mezi jeho největší úspěchy se dá počítat znovuobnovení Mezinárodního dne studentstva. Jak je známo, tento den chyběl v českém kalendáři, ale díky Mgr. Zimovi jsou tyto dny minulostí. Byla to velká škoda, protože má tento den obrovskou váhu. Pokud se podíváme do historie, tak PSP ČR tento návrh v roce 2016 nepřijala. I po tom všem se Mgr. Zima snažil, oslovil veškerou politickou reprezentaci a přesvědčil ji o tom, že Mezinárodní den studentstva v českém kalendáři chybět nesmí. Pokud se podívám na zahraniční reprezentaci, tak ze zpětné vazby vím, že Michal skvěle reprezentoval celou komoru. Participoval jak v alianci V4+, tak v European Studetns Union. Letos je hlavním koordinátorem iniciativy Svobodný listopad, spolu s tím připravuje celou řadu kulturních akcí. To všechno je jenom špetka všeho, co Mgr. Michal Zima udělal. Myslím si, že je ideálním kandidátem na Cenu Jana Opletala.

 
navrhovatel: člen SK RVŠ (nominace zaslána po termínu)

Ing. Michal Hořínek

Za rozvoj univerzitního prostředí, spoluorganizaci mnoha studentských akcí a to právě nejen na půdě Mendelovy univerzity, ale především z pozice ambasadora Studentského Brna (dále jen SB) na půdě celého Brna. Jakožto ambasador SB se prosadil o rozvoj tohoto spolku, rozvoj meziuniverzitního propojení a prosazení mnoha studentských projektů (Odpadkobraní, vytvoření nového parku s podporou Tepláren Brno aj.) Absolvent Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (dále jen FRRMS), bývalý člen SK AS MENDELU a bývalý ambasador spolku Studentské Brno, člen spolku Akademická unie FRRMS. Po celou dobu svých studií byl aktivním studentem a vždy zodpovědně přistupoval k projektům, na kterých se podílel.