Do desátého ročníku bylo přihlášeno celkem 12 nominantů. Cenu Jana Opletala získali 16. listopadu 2021 Mgr. Michal Nguyen a Pavel Švanda – in memoriam.

1. Bc. Jana Kozlovská

Bc. Jana Kozlovská je studentkou Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Angažuje se ve spolkové činnosti, řeší potíže studentů a zabývá se situacemi, kdy dochází k potlačení jejich práv. Dále aktivně reprezentuje fakultu navenek.

navrhovatel: Studentská kurie Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, zastoupená předsedkyní Bc. Terezou Markovou

2. Charlie, z.s.

Charlie je spolek zejména pro členy akademické obce Univerzity Karlovy lesbickou, gay, bisexuální, transgender, intersexuální, queer, asexuální a jinou menšinovou sexuální a citovou orientací a identitou. Cílem spolku je vytváření komunitního prostoru pro LGBTQIA+ prostřednictvím pořádání veřejných akcí rozmanitého typu (kulturní, společenské, informační a vzdělávací) nejen na akademické půdě.

navrhovatel: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

3. Mgr. Michal Nguyen

Mgr. Michal Nguyen je student a akademický senátor univerzity Palackého v Olomouci. V rámci své činnosti se soustavně podílí na hájení akademických svobod, posilování studentských práv a svobod, stejně jako v jeho nasazení při realizaci aktivit podporujících rovné zacházení a v boji proti diskriminaci. V rámci činnosti senátora se věnuje rozšiřování povědomí o důležitosti témat duševního zdraví či udržitelného rozvoje. Na své VŠ založil Komisi pro udržitelnou Univerzitu Palackého (KUUP).

navrhovatel: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci a doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., předseda Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci 

4. Ing. Daniel Skřek

Ing. Daniel Skřek je studentem na Fakultě stavební VUT, kde zastupuje studenty v akademickém senátu fakulty i celé vysoké školy. Na fakultě se podílel na vzniku odpočinkové zóny Meetina, organizaci několika ročníků reprezentačního plesu či založení uskupení aktivních studentů FASTteam. Organizoval pomoc na jihu Moravy po zásahu tornádem.

navrhovatel: Studentská komora Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, zastoupená místopředsedkyní Bc. Karolínou Jakubíkovou 

5. Ing. Jindřich Woytela

Ing. Jindřich Woytela je studentem na Fakultě stavební VUT, kde zastupoval studenty v akademickém senátu fakulty dvě volební období. Své aktivity na fakultě zahájil zapojením se do uskupení FASTteam. Podílel se na organizaci několika ročníků reprezentačního plesu, vytváření dvou odpočinkových zón na fakultě – Meetina a CheeZ nebo reprezentoval fakultu navenek. Organizoval pomoc na jihu Moravy po zásahu tornádem.

navrhovatel: Studentská komora Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, zastoupená místopředsedkyní Bc. Karolínou Jakubíkovou 

6. Ing. et Ing. Jan Jílek

Ing. et Ing. Jan Jílek je studentem na Fakultě stavební VUT, kde se podílel na založení uskupení aktivních studentů FASTteam. Podílí se na organizaci reprezentačního plesu fakulty a vysoké školy. Zasazoval se o zlepšování podmínek pro studium a reprezentoval VUT na akademických mistrovstvích České republiky.

navrhovatel: Studentská komora Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, zastoupená místopředsedkyní Bc. Karolínou Jakubíkovou 

7. 4FIS, z.s.

Spolek 4FIS působí na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Během pandemie spolek připravoval online pubkvízy, které přilákaly více než 500 studentů, nebo charitativní akce. Do online podoby 4FIS převedl i tradiční vzdělávací akce. Novým studentům spolek pomáhá pomocí videopříručky pro prváky či online setkáváním v rámci jednotlivých kruhů. Spolek též připravil turnaje v online hrách nebo se podílel na organizaci on-line dnů otevřených dveří. Po pěti letech činnosti na fakultě je 4FIS považován za její nedílnou.

navrhovatel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze 

8. Ing. David Svoboda

Ing. David Svoboda je studentem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Je zakladatelem iniciativy „Roušky s TULkou“. Iniciativa vytvořila informační web (https://www.rouskystulkou.org/) s nejčastějšími dotazy na ochranné pomůcky a zároveň pomocí videa vyzvala firmy s technologií umožňující produkci filtračního materiálu k zahájení výroby. Ty dále propojovala se zpracovateli, vědci a certifikačními autoritami, tak aby ČR byla ve výrobě roušek a respirátorů co nejrychleji samostatná. V České republice jenom těžko najdeme člověka, který roušku či respirátor spoluzajištěny touto iniciativou nenosil. Měsíční produkce se totiž pohybovala v řádech miliónů kusů. Akci podpořila celá řada známých osobností.

navrhovatel: Bc. Martin Horváth, 1. místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol 

9. BcA. Martin Nosek

Martin Nosek je mimořádně úspěšný student Hudební fakulty JAMU, který získal přední ocenění v několika evropských interpretačních soutěžích. Úspěšný byl i v zahraničních klavírních soutěžích. Díky svým schopnostem v době pandemie pomáhal nejen při zajištění streamování přednášek, seminářů a koncertů ale i při organizaci konzultací.

navrhovatel: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., děkanka Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění 

10. Pavel Švanda – in memoriam

Pavel Švanda byl křesťanský literárně činný aktivista a student Fakulty architektury VUT, jenž nejen svými texty vystupoval aktivně proti totalitnímu komunistickému režimu. Vymezoval se proti nedemokratickým hodnotám, měl víru v svobodu a naději v budoucnost. Na podzim roku 1980 se zapojil do křesťanského hnutí kolem Charty 77, stejně tak byl napojen na pražský disent. V roce 1981 odmítl účast u povinných voleb. Za své morální hodnoty a víru ve svobodu zaplatil však daň nejvyšší. Na podzim roku 1981 bylo jeho tělo nalezeno na dně propasti Macocha.

navrhovatel: Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, zastoupený předsedou Ing. arch. Vítězslavem Novým

11. Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph. D.,

Kateřina Cidlinská je česká psycholožka, která vedla jeden z prvních mentoringových programů pro začínající vědkyně a vědce. Spoluzaložila a v letech 2016-2020 vedla Českou asociaci doktorandek a doktorandů (ČAD), která se zasuje o zlepšení podmínek a kvality doktorského studia v naší zemi. Změny navrhované ČADem se projevily i ve Strategickém záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. Je též spoluautorkou dvou příruček pro doktorandy. Kateřinino úsilí mělo a má dopad na akademický život mnoha jednotlivců především díky již zmíněnému mentoringovému programu a kariernímu poradenství i na postupné proměňování systému doktorského studia v ČR, a obecněji na kultivaci českého akademického prostředí jako celku.

navrhovatel: Česká asociace doktorandek a doktorandů, z.s., zastoupená Mgr. Šárkou Lojdovou, a členové Studentské komory Rady vysokých škol: Ing Michal Farník, předseda, Ing. Mariana Hanková, předsedkyně Komise pro doktorské studium, Mgr. Evariste Boj, delegát Slezské univerzity v Opavě, Ing. Karolína Mahlerová, náhradnice delegáta České zemědělské univerzity v Praze

12. Mgr. et Mgr. David Hurný

David Hurný je akademický senátor z Univerzity Karlovy. Podílel se například na rozšíření členství studentů v RVH UK z jednoho na čtyři, navýšení rozpočtu pro zájmovou činnost studentů na UK, změně zákona zajišťující úhradu zdravotního pojištění pro doktorandy bez pracovního poměru nebo implementaci elektronického potvrzení o studiu. Zapojoval se též do několika petic a oslav 17. listopadu na Albertově.

navrhovatel: Skupina studentů VŠ – Anna Matoušková, Tomáš Zbořil, Martin Béreš, Konstantin Moisidis, Filip Hruša a Adéla Janouchová