Přehled členů Výboru Ceny

►předseda Výboru Ceny

MUDr. Josef Fontana, laureát Ceny Jana Opletala 2017

 

►zástupci z řad studentů vysokých škol České republiky

Hana Vojtová, Vysoká škola polytechnická Jihlava

 

►zástupci z řad akademických senátů vysokých škol České republiky

 Mgr. Daniel Trnka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

►osobnosti zastupující české vysokoškolské prostředí

PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc., tajemnice Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., předseda Fóra předsedů akademických senátů při Radě vysokých škol

 

►členové Studentské komory Rady vysokých škol

Ing. Lukáš Hulínský, Vysoká škola ekonomická v Praze

Bc. Nikola Konečná, Slezská univerzita v Opavě

Bc. Filip Volf, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích