Přehled členů Výboru Ceny

► předseda Výboru Ceny

Michal Zima (laureát Ceny Jana Opletala 2019)

► zástupci z řad studentů vysokých škol České republiky

Marie Kuklíková (Akademie výtvarných umění v Praze)

Kristýna Hájková (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

► osobnosti zastupující občanskou společnost

Martin Laštovička (první laureát Ceny Jana Opletala, náměstek primátorky statutárního města Jihlava)

Dana Němcová (psycholožka, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, signatářka Charty 77)

► osobnosti zastupující české vysokoškolské prostředí

Dagmar Rýdlová (Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“)

Jiří Drahoš (emeritní předseda Akademie věd České republiky, senátor Senátu Parlamentu České republiky)

► členové Studentské komory Rady vysokých škol

Emma Hanzlíková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Damir Solak (Masarykova univerzita)