„Doktorandi 2.0“ je druhý ročník doktorandského fóra, který tvoří platformu pro setkání doktorandů z různých oborů a univerzit napříč celou Českou republikou. V rámci dvoudenního fóra budou mít doktorandi prostor pro otevřené jednání formou panelových diskuzí, přednášek a workshopů s přizvanými hosty (z MŠMT, RVVI, RVŠ, ČKR, TAČR, GAČR, EURAXESS atd.) na různá témata týkající se doktorského studia.

Co fórum přinese?
– možnost sdílet své zkušenosti mezi sebou
– navázat kontakt s doktorandy z ostatních VŠ
– vytvářet networking pro další spolupráci
– workshopy na soft skills
– setkání s významnými hosty

Kdo fórum pořádá?
– národní reprezentace studentek a studentů Studentská komory Rady vysokých škol (SK RVŠ)
– organizátory jsou zejména doktorandi – členky a členové komise pro doktorské studium (KDS)

Cílová skupina?
– doktorandi
– zájemci o doktorské studium v magisterském stupni

PODROBNÝ PROGRAM

MEDAILONKY HOSTŮ

POSTER vč. předběžného harmonogramu

FB UDÁLOST

REGISTRACE