Pozvánka na KAS 2.0

Pozvánka

Akce se konala v Telči v termínu 11. - 12. 10. 2013.

Program KAS 2.0

Program