Program konference

Tisková zpráva

sborník, který vydala SK RVŠ spolu s VŠCHT po konferenci

Sborník konference KAS 3.0

zhodnocení konference jejich účastníky

KAS 3.0 pohledem účastníků