Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala
Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol se setkali s představiteli Vlády České republiky
 • Naše vize

  Být akceschopnou reprezentací studentů a studentek českých vysokých škol na národní i mezinárodní úrovni.

 • Poslání

  Studentská komora RVŠ zastupuje všechny studenty a studentky vysokých škol v České republice. Prosazuje jejich zájmy na národní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci mezi studujícími a vyučujícími, dialog s vládou České republiky a orgány veřejné správy, a o rozvoj akademické samosprávy.

 • Hodnoty a cíle

  Zachování a rozšiřování svobody studia a prohlubování kvality vzdělání, možnost co nejširší volby typu i obsahu studia, které bude mít odpovídající kvalitu.

  Podpora solidarity a rovného přístupu důstojné studium bez bariér na základě věku, pohlaví, zdravotního handicapu i sociálního postavení.

  Podpora a prohlubování spoluodpovědnosti za řízení a rozvoj vysokých škol, aktivní zapojení studujících do správy vysokého školství.

  Mezinárodní spolupráce, aktivní působení v mezinárodních organizacích.

Členové předsednictva a kontakty na ně

Vedení SK RVŠ

Delegáti a náhradníci v SK RVŠ, podle škol

Členové SK RVŠ

Vývoj studentské reprezentace od roku 1990

Historie SK RVŠ