Právní poradna je neoficiální orgán SK RVŠ, který má v gesci naše Legislativní komise. Zabývá se výhradně oblastí vysokoškolského práva. Poskytuje nezávazné právní rady především členům komory, ale cestou svých delegátů se na ni mohou obrátit všichni studentští akademičtí senátoři a další studující českých vysokých škol s dotazem z oblasti vysokoškolského studia.

Jste-li členkou či členem akademického senátu, nebo jiným studentem a potřebujete orientační výklad práva v oblasti svého studia či právního rámce prostředí vysokých škol, obraťte se s dotazem na delegáta Vaší vysoké školy v SK RVŠ, který jej právní poradně předá. Seznam delegátů v SK RVŠ naleznete na této stránce.