Usnesení SK RVŠ k projektu „Studentský parlament ČR“ České studentské unie (ČeSU)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) dlouhodobě sleduje aktivity České studentské unie (ČeSU) a vyjadřuje pochybnosti nad jejich zavádějící mediální prezentací a novým projektem, který má údajně sjednocovat zástupce škol.

Usnesení k situaci na Policejní akademii ČR v Praze

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) navazuje na své předchozí usnesení ze dne 11. 9. 2014, kterým vyjádřilo podporu Policejní akademii ČR v Praze (dále jen Policejní akademie) proti legislativnímu záměru Ministerstva vnitra zasahující do autonomie a apolitičnosti státních vysokých škol.