Stop predátorským časopisům! Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol vyzývá Radu pro výzkum, vývoj a inovace k neprodlené změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) vyzývá Radu pro výzkum, vývoj  a inovace (RVVI) k neprodlené změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, která ve své stávající podobě umožňuje vědeckým organizacím získávat body za výstupy v tzv. predátorských časopisech a zároveň diskvalifikuje jiné relevantní vědecké výstupy.