Autorkou loga je studentka Ostravské univerzity v Ostravě Denisa Madecká, kdy její představou bylo propojit obor studia Jana Opletala s datem jeho úmrtí. Čtyři svislé pruhy symbolizují datum 11. 11, tedy den, kdy Opletal podlehl svým zraněním. Tvar loga připomíná EKG křivku, což je myšlenkový odkaz na Janova studia medicíny.

Loga pro partnery akce (k užití je nutný souhlas organizátorů):

Týden studentstva v PNG zde.

Týden studentstva v JPG zde.