• Předseda a místopředsedové (užší předsednictvo)

  Předseda
  Giancarlo Lamberti (Vysoká škola obchodní v Praze)
  giancarlo.lamberti(at)skrvs.cz


  1. místopředseda (organizace a řízení)
  Anna Kruljacová (Vysoké učení technické v Brně)
  anna.kruljacova(at)skrvs.cz


  2. místopředseda (zahraniční záležitosti)
  Christopher J. Downs (Anglo-americká vysoká škola)
  christopher.downs(at)skrvs.cz


 • Předsedové komisí

  Předseda Legislativní komise (LK)
  Lukáš Hulínský (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  lukas.hulinsky(at)skrvs.cz


  Předsedkyně Komise pro doktorské studium (KDS)
  Mariana Hanková (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
  mariana.hankova(at)skrvs.cz


  Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS)
  -